Напредък

Boikov - Вестник от Bulgaria -

Публикувано в Bulgaria - Военни анализи - 4 years ago - 22

Сезон две на турнира приключи!
Season two of the tournament is over!

Благодаря на всички участвали и браво за старанието по време на турнира!
I would like to thank all of you for taking part of it and say a big Well done! for all your efforts!


http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg

Победителите от топ 10 са както следва:
Our winners from top 10 are as follows:

1.Torpin 46.5
2.StrakerBoyBG 46
3.Myxata032 41
4.Miro 40.5
5.StalkerBG
6.Powerfulplayer 37.5
7.herra 37
8.kimmi19141 36.5
9.MONARA 36.5
10.Staloun 35.5

Борбата беше изключително успорвана до последния си момент като лидерите се мениха почти през цялото време,но в крайна сметка след последната битка - победата над Бразилия https://www.erev2.com/bg/battlefield/2848/1 където точките бяха увеличени и отряда ни окупира класацията на битката,крайното класиране е факт.
The battle for top 10 was incredibly interesting and the leaders were changing constantly the entire time,but at the end after our latest battle - the victory over Brazil in
https://www.erev2.com/en/battlefield/2848/1 where the points were more and our unit occupied the ranking for the battle,the end ranking is now a fact.

Можете да видите крайното класиране и Залата на славата на отряда тук - https://www.erev2.com/bg/military-unit/60
You can see the entire ranking and the unit s Hall of fame here - https://www.erev2.com/en/military-unit/60


http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg

Ще запазя известна конфиденциалност за това кой какви награди е получил,но наградния фонд за топ 10 играчи включваше:
- 3 златни аватара за първите трима играчи в класацията
- места в Залата на славата на отряда на началната страница на отряда
- 30 злато  раздадено между играчите
- 1200 лева раздадени между играчите
- 2000 к1 пушки раздадени между играчите
- 1000 к3 храна раздадени между играчите
- Няколко къщи раздадени между играчите

Двама от играчите все още не са потърсили наградите си така че общия награден фонд ще нарастне.Всеки имаше право да избре каква награда да получи.За следващия месец наградите ще продължат да нарастват!


I will retain some confidentiality as to who won what,but overall the prize pool for the top 10 players consisted of the following:
-3 golden avatars for the first 3 players of our ranking
-places in the unit s Hall of fame on the unit s starting page
-30 gold divided among the players
-1200 BGN divided among the players
-2000 Q1 guns divided among the player
-1000 Q3 food divided among the players
-a few houses divided among the players


Two of the players still haven t claimed their rewards so the total prize pool will rize a bit more.Everyone had a chance to pick their rewards.For the next month the prizes will continue to grow!

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg

СЕЗОН 3

За сезон 3 правилата ще бъдат една идея по-различни:
*Играчите са разделени на дивизии като във всяка дивизия ще има играчи единствено от приблизително изравнени сили,военен ранг и активност в играта
*Играчите от всяка дивизия се състезават за точки ЕДИНСТВЕНО СРЕЩУ ИГРАЧИ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ДИВИЗИЯ
*Турнирните битки се обявяват изрично с Отрядно съобщение
*Завършилият на първо място по щета играч в турнирната битка получва 3 точки,тези на второ,трето и четвърто място получава по 2 точки,всички останали,които са участвали в битката по 1 точка,а тези,които не са се били - 0
*След като битката приключи и бъде изчислена щетата на играчите те получават точките си в зависимост от това как са се представили в собствената си дивизия и тези точки отиват в общото класиране,което играчите могат да намерят на началната страница на отряда.
Пример:
В дивизия 1 част от класирането за дадена битка по щета е както следва - 1ви CSKABG1,2ри -Tyrlaka,а 5ти - EDGE.В дивизия 2 класирането изглежда така - 1ви Powerfulplayer,2ри ReLaXBG,а в битката не е участвал играч ogphoenix.Всички те получават точки за представянето си спрямо играчите от собствената си дивизия само и общото класиране за всички дивизии ще изглежда така:
1.CSKABG1 3 точки
2.Powerfulplayer 3 точки
3.Tyrlaka 2 точки
4.RelaxBG 2 точки
5.Edge 1точка
6.Ogphoenix 0 точки


* Правилото за 3 поредни битки даващо допълнителна точк няма да важи вече
* Правилото за отсъствие от 3 поредни битки,което отнема 1 точка също няма да важи
* Вече ще има информация за общата нанесена щета,която в края на месеца ще се взима предвид при образуването ма класирането.


SEASON 3
For season 3 the rules will be a bit different as follows:
*Players are divided into several divisions and in each division there will be players with more or less the same amount of strength,military rang and activity in the game
*Players from each division compete for points ONLY WITH PLAYERS FROM THEIR OWN DIVISION
*The tournament battles are announced with a Unit message
*The player that has the most damage from his own division in the tournament battle will receive 3 points that would go to the general ranking.The 2nd,3rd and 4th players will all receive 2 points.All the rest that have taken part in the battle will receive 1 point,and those who haven t fought - 0 points.
*When the battle is over and the points are calculated players will be able to see their progress on the general ranking,located in the unit s page.
Example:
In division 1 part of the ranking after a battle may be as follows:CSKABG1 finishes 1st,Tyrlaka - 2nd and Edge - 5th.In division 2 it may look like this - Powerfulplayer is 1st,ReLaXBG is 2nd and Ogphoenix hasn t fought in that battle.They will all receive points based on how well they did IN THEIR OWN DIVISION,not compared to the rest.So they will take their points and the general ranking of the tournament will look like this:
1.CSKABG1 3 points
2.Powerfulplayer 3 points
3.Tyrlaka 2 points
4.ReLaXBG 2 points
5.Edge 1 point
6.ogphoenix 0 points


*The rule for 3 consecutive battles in which you take part grants you 1 extra point is now abandoned
*The rule for 3 missed consecutive battle deducts you 1 point is also abandoned
*In the general ranking now you would be able to see yours and everyone else total damage inflicted in the tournament battles so far.In the end of the month it will count in the forming of the end ranking.

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
Дивизиите за турнира.Ако не виждате името си в тях,пишете ми да ви добавя.Групите са организирани максимално прецизно в три компонента на играча - сила,военен ранг и активност в играта като по този начин се гарантира максимален баланс във всяка група и всеки играч да има равни шансове.

Those are the divisions for the tournament.If you don t see your name in them message me so i can add you.The divisions are made as you see them to provide maximum balance in each division.Each division has players with similar strength,military rank and activity in the game which will provide equal chances for everyone to win the general tournament.

Добавих себе си в турнира.Не съм най-активния войн,но ако стигна до топ 10 ще даря наградата си на произволно избран нов играч.
I added myself to the tournament for this season.I m not the most active warrior,but if i do manage to get to top 10 i will donate my reward to a randomly chosen new player.

http://prikachi.com/images/700/9497700b.jpg
http://prikachi.com/images/702/9497702y.jpg

Втори пример за точкуване:
Например група А и група D.
Играчите от всяка група се съревновават САМО ПОМЕЖДУ СИ за точки за главното класиране.Генерално класиране в групите няма,Класирането е едно и това е класирането,което виждате на стената на отряда.
Турнирната битка се обявява и всички играчи от всички дивизии се бият в нея.След приключването й точкуването става спрямо това кой как се е справил В СОБСТВЕНАТА СИ ДИВИЗИЯ.Ако играч Ironman от дивизия 1 е номер едно по щета в своята дивизия то той ще получи 3 точки за ГЕНЕРАЛНОТО класиране на стената на отряда.Друг от неговата дивизия няма как да получи 3 точки,но 3 точки може да получи играч A333 от дивизия D и така в генералното класиране двамата ще са с равен брой точки.Виж точкуването по-горе.
Ако искате да проверите точките си спрямо друг играч от вашата дивизия или просто да видите кой как се е справил,отидете тук - http://erev2tools.com/


Second example for point making:
For example division A and division D
Players from all divisions compete for the points ONLY WITH PLAYERS FROM THEIR OWN DIVISION for the general ranking.There is no general ranking for each individual division.The ranking is one and you can see it on the units page.
The tournament battle is announced and the players from all divisions fight in it.After it ends points will be distributed based on how well you have done in your own division.For example,if player Ironman from division 1 has the most damage in a battle,he will receive 3 points for the GENERAL ranking which you can see on the unit s page.Another player from his division can not take the 3 points for that battle,but player A333 from division D can take the 3 points for the battle from his own division and thus they will both get 3 points for the GENERAL ranking.You can see how many points for what place you get in the article above.If you want to compare points with players from your division or simply want to see how everyone s doing in a battle go here -
http://erev2tools.com/
http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg

Специални благодарности към Tyrlaka за огромната техническа помощ по турнира!Сега ще можем да имаме по-чести битки и бонуси към класирането като информацията за общата нанесена щета в турнирните битки!


Special thanks to Tyrlaka for the huge help with the technical part of the tournament!Now we will be able to have more fights and extras like the total damage inflicted in all tournament battles in the rankings!
http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg

Турнирът започва на 4ти Февруари.Играчите могат да се присъединят към отряда и турнира по
всяко време,но е желателно да го направят колкото се може по-бързо,че
дивизиите да са максимално балансирани,така че всички да имат изравнени
шансове да спечелят турнира - и най-стария играч и най-новия.Също така
колкото по-рано се присъедините толкова по-добре,тъй като няма да
изпускате битки и да губите точки!

Успех на всички и нека най-добрият победи!

The tournament will begin on 4th of February.Players can join the unit and
tournament at any points but it would be best if they do it as quickly
as possible so that the divisions can be made with the highest possible
level of balance in them so that everyone has an equal chance of winning
- both the oldest and the newest player.Also entering the tournament


from the start you d have bigger chance of winning as you will not miss
any battles and points!

Good luck to all and may the best man win!

Подкрепи

itsoTorpinHan AsparuhOLIO28StalkeRBGpavelchoEdgeDieselMilimiterMilimiterTheDankSavage

Коментари (22)

o7
o7
о7
о7
o7
o7
o7
o7
о7
o7
o7
Natasha hehehheh
Nice program! o7
o7
o7
o7
Im happy to be part of the top MU o7
о7
o7
Vot
o7
Very good system