ALIENS NEWS

atito - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 28 Oct 2018 07:26 - 1

Голяма част от това, което виждаме в природата, приемаме просто за даденост. Често се възхищаваме на красиви и пленителни изгреви и залези, наблюдаваме облаците, които са придобили странна форма… Но има изключително красиви природни явления, които вероятно няма да видим никога в живота си. Те се случват по цялото земно кълбо и хората, успели да им се насладят са истински късметлии.  Нека видим десет интересни явления, които заслужават нашето внимание.

1. Вулкан и мълния едновременно – да, това може да се случи
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0147295001468326310_0.jpg

2. Леден сталактит, образувал се под замръзнала морска повърхност
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0643717001468326310_0.jpg

3. Остри ледени късове, образуващи се високо в планини с ниска влажност на въздуха и в ледници
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0820140001468326312_0.jpg

4. Огнена дъга – представлява ореол от пречупена светлина и въпреки името няма нищо общо с огън и дъга
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0531890001468326313_0.jpg

5. Слънчеви кучета – блясък в резултат на пречупване на светлината
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0916213001468326313_0.jpg

6. Водно торнадо, често срещано във Флорида
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0177968001468326311_0.jpg

7. Снежни понички. Подобна рядка форма се образува по време на сериозна снежна буря
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0645616001468326311_0.jpg

8. Опасна буря, съчетаваща торнадо и суперклетка 
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0167555001468326313_0.jpg

9. Базалтови пластове. Възникват в резултат на охлаждане на лава, преминаваща перпендикулярно на основния поток
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0026121001468326312_0.jpg

10. Ледено цвете
http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2016/07/12/0448663001468326312_0.jpg

Support

AVITOHOLTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistratege

Comments (1)

Интересно!