Pirate's Code

Published in Bosnia and Herzegovina - Warfare analysis - 31 Oct 2018 15:47 - 12

https://i.imgur.com/y93Z560.jpghttps://i.imgur.com/GiFN9M2.jpghttps://i.imgur.com/WthclGo.jpghttps://i.imgur.com/U85o43Z.jpg

Support

KosingasCyborrrggHarisharkoRikiK o BBOSMANSaSoldierPilsudczyk

Comments (12)

Kosingas uvek prvi o7
o7
Eto menee Laugh
Hail BiH ! Nice warriors. Nice allies
v , o7
v
o/
Monako ka Crna Gora, Srbija nikako do mora
Od topole pa do ravnr gore, od save do moraaaa
Mi smo mali, ali zajebani Laugh Ja znam kako, Crna Gora ka Monako!!!
U paklu su gospodari đavoli, a u kršu Crnogorci. Ovdje ih niko ne može pobijediti. Krvava Duga 13.04.1862
opa