Fantasia

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 15 Nov 2018 19:02 - 1

Изповедта на вълка

Ебаси Червената шапчица, бате...
Уж мъничка, крехка
и доста наивна,
с очи от метличини,
сини, та сини,
с невинна усмивка
от бисерни зъбки,
и с къса поличка,
която не скрива
на младата плът
разцъфтялата свежест,
а аз пък, глупакът,
нали съм си вълк,
и с туй съм известен,
че имам лош нрав
и младост погубвам,
усмихнах се алчно,
но нещо преряза
сърцето ми вълче
и някаква влага
очите задави
и знаеш ли, бате...
омекнах
и тръгнах...
след нея поех,
бях предано куче
и нищо не исках...
забравих глада си,
забравих, че трябва
най-страшен да бъда
и колчем небрежно
с ръчица погалваше
моята плът,
започвах по-нежно
от коте да мъркам...

уви, не ù стигна
вълчата преданост,
насити се бързо,
налегна я скука,
а за се раздирах,
разкъсван от ревност,
и дълго се молех
за капка сполука...

аз още я виждам
и пак съм в краката ù –
по-чинно от всякога...
не смея да мръдна...
не се ненавиждам...
повярвай, приятелю –
макар и предаден,
убит, като кожа
със радост лежа
на студения под...
връз мене я любят
и страстно ù шепнат,
а тя всеки път
отскубва по косъм
от моята кожа
от яд, от инат е...
без нея не мога,
макар и убийца...
обичам я още...
ебаси Червената шапчица, бате...

Support

BardokvaeradevNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniNight wishNight wishinaroniinaroniNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniLozarqLozarqLozarqLozarqLozarqLozarqLozarqLozarqLozarqLozarqNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniKittlKittlKittlKittlinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wishNight wish

Comments (1)

Ами да легне по гръб докато я опъват отгоре му бе! Може и да му излезе късмета! Smile