Юнак

Boikan - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 2

Посветено на загубената ни територия днес!

Напред е само тишината!
Чуваш твоето сърце,
дъха ти как излиза тежко от устата
сгрявайки вкочанените ти ръце!

Ръцете здраво стискащи студеното желязо,
с които силно ще натискаш спусъка на твоята съдба.
Докато унищожаваш нечия мечта!

Напред е само тишината!
Чуваш множество молитви,
учестено дишане следвано от уплаха.
Очаквайки бойните тръби!

Напред е само тишина!
А около теб звукът на АТАКА!

Зад нас са писъците на майките свети!

Напред е само тишината,
когато всички се готвят за смъртта!

Бойкан 19.12.2018

Support

Comments (2)

Браво, Бойкане!
о7