Golden_News

ZiZi - Newspaper from Iran -

Published in Iran - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 15

https://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137369703579658/screenshot_20181225_181840.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137204326105119/screenshot_20181225_181918.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137400036655114/screenshot_20181225_181949.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137334152527872/screenshot_20181225_182051.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137354289381387/screenshot_20181225_182113.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137399650779136/screenshot_20181225_182137.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137373453025315/screenshot_20181225_182214.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137364368424990/screenshot_20181225_182252.pnghttps://cdn.discordapp.com/attachments/454255763611844610/527137351072481291/screenshot_20181225_182318.png

Support

AntiterrorisAntiterrorisNebadinfreydonkenar123reza7638blackli0nEpic1Aljabarreza7638

Comments (15)

باریکلا
رساندن ان ب لول خدا و گولاخ کردن در بازی ۵۰۰امتیاز....همچنین سوالات نمره منفی ندارن شانسیم میتونین بزنین.....نه و نیم ب هیچ وجه ده داده نمیشووود اصرار نفرمایید حتی شما خواهر گرامی
Laugh دقیقا همینی که پیمان جان فرمودن
good luck
تا یادم نرفته بگم که اموزشات مربوط به جذب پلیر موجوده ، کسانی که میخوان شروع کنن ولی بلد نیستن بهم پیام بدن تا راه بندازیمشون .
Kiss
موفق و پیروز باشید o7
عزیزم موفق باشید
البته اموزش کار وزارت ماهست و از امیر جان می خواییم نون ما رو آجر نکنند
بسیار عالی
07
@Nima1877 اختیار داری ! شرکت کننده ها میتونن از وزارت اموزش برای همین امر کمک بخوان Smile هدف منم همین بود
good luck
موفق باشین ❤
VATANAM VATANAMVATANAM VATANAM