Напредък

Boikov - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Warfare analysis - 4 years ago - 10

Здравейте,

това са правилата за втория сезон на нашия отряден турнир :)

За да може всички - и най-силните ,и най-слабите да са с равни шансове в турнира,отрядът е разделен на дивизии.

* Играчите от всяка дивизия се състезават за точки единствено срещу играчи от собствената си дивизия.
* Всяка турнирна битка се оповествява предварително с отрядно съобщение.
* Играчите се бият във въпросната битка до самия й край.
* Играчът завършил на първо място по щета за всяка турнирна битка получава 3 точки.Вторият,третият и четвъртият по 2 точки.Всички останали по една.
* Участие в 3 поредни битки носи 1 допълнителна точка.
* Отсъствие от 3 поредни битки носи отнемане на 1 точка.
* Резултатите от вашата щета за конкретна битка можете да откриете на erev2tools.com
* Резултатите в калсирането можете да откриете на началната страница на отряда.
* Играчите от всички дивизии участват заедно в общото класиране въз основа на това колко точки са спечелили в собствените си дивизии.
* Играчите в края на месеца завършили на челните 10 места получават събраното в наградния фонд.

- По-долу можете да откриете дивизията,в която се състезавате.
- Нови членове на турнира също могат да участват.

---------------------------------------

Hello,

here are the rules to season 2 of our military tournament :)

In order for everyone to have equal chances in the tournament,the MU is divided into divisions.

* Players from each division compete only with players from the same division.
* Each tournament battle will be announced with a unit message.
* Players fight in the battle until its very end.
* The player with the most damage from each division gets 3 points.The second,third and forth get 2 points.Everyone else gets 1 point.
* Competing in 3 consecutive fights earns you 1 extra point.
* Not competing in 3 consecutive fights deducts you 1 point.
* You can find the damage results from the fight on erev2tools.com
* You can find the rankings on the first page of the MU
* Players from all divisions enter the ranking together with the points they win in their own divisions.
* The top 10 players in the end of the month get the prize pool.

- You can check the division in which you compete below
- New unit members can also compete

http://prikachi.com/images/384/9473384q.png  http://prikachi.com/images/397/9473397s.jpg  http://prikachi.com/images/399/9473399V.png http://prikachi.com/images/400/9473400k.jpg  http://prikachi.com/images/401/9473401D.jpg  http://prikachi.com/images/402/9473402w.jpghttp://prikachi.com/images/403/9473403c.jpg  http://prikachi.com/images/404/9473404m.jpg     http://prikachi.com/images/405/9473405B.jpg    http://prikachi.com/images/406/9473406J.jpg

* Играчите от дивизия J ще получават повече точки само за първото и второто място,тъй като са все още само няколко човека.
* Players from division J will receiver more points only for the first and second place as the division itself is still low on players.

Пример за провеждане на турнирен бой и получаване на точки за класацията:
Играч SlavoSS получава отрядно съобщение с линк към турнирната битка за деня.Битката е сложена като заповед и SlavoSS бие до самия й край в нея.След като битката приключи в най-бързи срокове аз ще я анализирам и ще раздам точките въз основа на това как всеки се е справил.SlavoSS завършва битката с 200 000 щета,докато играч Isammy от дивизията,в която SlavoSS се състезава е нанесъл 300 000 щета,Goranov - 150 000,God of QAS - 100 000,а всички останали са с по-малко от това.SlavoSS ще получи 2 точки защото е завършил на второ място по щета в битката,както и Goranov и God of QAS,Isammy ще получи 3 точки.Enchantress,BlackBeari,Adventure,Bellboy,storms,dakotasky и validol ще получат по една точка.
* Ако обаче това е трета поредна битка,в която SlavoSS участва той ще получи допълнителна точка и така за самата битка ще получи също 3 точки.
* По този начин влизат в общото класиране играчи от всичките дивизии.Example of how a tournament battle is held and points are distributed:
Player SlavoSS receives a MU message with the link of the tournament battle.The battle is placed as a daily order and SlavoSS fights in the battle until its very end.After that i analyse the battle as quickly as I can and distribute points to players depending on how each one performed.SlavoSS finishes the battle with 200 000 damage while player Isammy from his division strikes 300 000 damage,Goranov - 150 000 damage,God of QAS 100 000 damage and everyone else - less damage.Player SlavoSS wins 2 points,Isammy 3 points,Goranov 2 points and God of QAS 2 points,while Enchantress,BlackBeari,Adventure,Bellboy,storms,dakotasky and validol each get 1 point.
* If however this is a 3rd battle in a row that SlavoSS has taken part than he receives an additional 1 point thus resulting in him getting a total of 3 points that day thanks to his persistence.
* This is how players from ALL divisions get points which are distributed to the main ranking.

Наградият фонд за месец Януари можете да откриете на началната страница на отряда.
You can find the prize pool for January on the MU page

Support

MiroEsporBogdan Dryanovski

Comments (10)

Good luck Outer Heaven o7
Thanks,bro!It means a lot!
o7
Bravo.
o7
o7
KFC o7
o7
о7
о7