სტამბა

Published in Georgia - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0
ამირან გოგოლაძემ, 20 წლის ქართველმა მებრძოლმა 10 წამში დაამარცხა ფინელი იუხო ვალამაა
Amiran Gogoladze, 20 years old Georgian warrior defeted Finland fighter Juho Valamaa in 10 second (!)

fight from 6:30

Subscribe for more facts about Georgia and Georgians

Support

Ready Too Diemustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12mustanga12

Comments (0)