Freedom herald

Published in Armenia - Social interactions and entertainment - 09 Oct 2018 07:21 - 0

Good morning compatriots.
Hope you enjoy the game. The free press is a real power, so I decide to found the newspaper before starting political career)) Subscribe, like, here you will find political and economical analytical articles about our e-homeland.
Բարև հայեր ջան: 
Իրականում կցանկանայի նաև հասկանալ, թե քանի հոգի են իրական հայերը քաղաքացիների շրջանում, որովհետև հույսներս մենակ մեր վրա կարանք դնենք)) Մեկ էլ արագ մի բան անենք կուսակցություն ստեղծենք, քաղաքական ղեկավարություն ձևավորենք: ադրբեջանցիք կամաց-կամաց հզորանում են:

Support

Comments (0)