Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Великият японски войн на име Нобунага решил да атакува противника, въпреки че враговете му били десетократно по-многобройни. Той знал, че ще победи, но неговите войници се съмнявали.
По пътя се спрял пред шинтоистка светиня и казал на хората си:
– След като посетя светинята, ще хвърля монета. Ако е ези – ще  победим. Ако е тура – ще загубим. Съдбата ни държи в ръцете си.
Нобунага влязъл в храма и се помолил мълчешком. Като излязъл, хвърлил монетата. Паднало се ези. Войниците му воювали с такова настървение, че победили като на шега.
– Никой не може да промени съдбата – казал слугата му след битката.
– Разбира се, че не – отговорил Нобунага, като му показал монетата, на която и двете страни били ези…

Support

Comments (0)