Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 1

Веднъж известен воин – самурай отишъл при Дзен Учител и му казал:
– Учителю, бихте ли ми показал пътя към Рая?.
Учителят го погледнал в очите и му казал:
– Защо трябва да показвам на такъв мърляв, отвратителен и нещастен простак като теб? Ти за мен си просто един червей, защо си мислиш, че ще ти кажа нещо?
Кръвта на самурая кипнала и в изблик на ярост, лицето му почервенявало цялото. Той извадил меча си и с едно движение бил готов да посече Учителя.
Тогава мъдрецът спокойно му казал:
– Това е пътят към Ада!
Незабавно самураят разбрал, че бил създал свой собствен малък ад – черен и горещ, изпълнен с омраза, гняв и възмущение.
Той разбрал, че бил навлязъл толкова дълбоко в неговите дълбини, че бил готов да убие човек. Сълзи изпълнили очите му, докато сключвал дланите си една в друга и се поклонил ниско на Учителя, изпълнен с благодарност за даденото му прозрение.
Учителят му казал:
– А това е пътят към РАЯ!

Support

Comments (1)

S3 https://www.erev2.com/en/article/2844 s4s