Юнак

Boikan - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Battle orders - 4 years ago - 0


Благо дело е дадаваш!
За силата на нашетоЕрев отечество подавайте ръка на новите ни попълнения!
Нека спомогнем свсички сили идващите след нас да се развият бързо и да застанат редом с назе в
редиците на святата българска армия!
Нека помогнем вделото на Бойков с дарения на каквото можем за да подобрим идните!
Те са нашата свежакръв, енергия и полъх на сила!
Те са нашаотговорност да им помагаме и да ги насърчаваме да играят с нас за благото не
наше, а на святата родина!
За България!
Нов призив:
За да сме силнипотребно е не само да убиваме на бойното поле, а и попълнения на оределите
редици!
Сиреч, да подкрепимвсячески Бойков в неговата кауза за да пребъдем!
Чест и слава!

Support

Edinaca

Comments (0)