Напредък

Boikov - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - First steps in eRevollution - 4 years ago - 1

Здравей

Тук ще откриеш повече информация за фирмите в играта.


https://i.imgur.com/OAtULyw.jpg
http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
1.Какво представляват фирмите(компаниите) в играта?
- Те са икономическият мотор не само на играчите,но и на държавата.Колкото повече фирми има един играч,с толкова повече продукти и финанси ще разполага,а оттам чрез данъците - повече финанси и за държавата.Те осигуряват почти всички продукти,които могат да се ползват в играта.Всеки вид фирма може да бъде от първо,до пето качество,като петото качество е най-доброто,което една фирма може да постигне.
http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
2.Колко вида фирми има и какво е характерно за тях?
Първо виж тази таблица,ще ти трябва като се запознаеш с фирмите:
https://i.imgur.com/GYS4mqV.png
https://i.imgur.com/dbgvS7r.png
https://i.imgur.com/x3VTmyQ.jpg
Company - Компания
Quality - Kaчество на компанията
Upgrade - Колко ще ви струва да подобрите фирмата си до следващото ниво(компаниите за оръжеен и хранителен ресурс не се ъпгрейдват)
Workers - Колко работни точки можете да ползвате във фирмата си на ден
Products per work - Колко продукта ще произведете с една работна точка(като имате предвид,че това е без да се смятат бонусите на държавата)
Raw needed per work - Колко суровина ще ви трябва,за да произведете продуктите с 1 работник
Food - Храна
Weapon - Оръжие
House - къща
Hospital - Болница
Defense system - Защитна система
RAW foodwep - хранителен и оръжеен ресурс
House Raw -  строителен ресурс
Local Currency - национална валута

https://i.imgur.com/fLhByzF.jpg
1.Работните точки на всяка фирма.При по ниските качества фирми ти можеш да ползваш по-малко работници,а при по-високото качество фирми - повече.Работни точки се печелят като наемеш други играчи на работа при теб.
2.Колко ресурс ще ти трябва да за произведеш желаната стока
3.Колко от желаната стока ще произведеш

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg

- Фирма за хляб
https://i.imgur.com/OAtULyw.jpg
- Фирмите за хляб произвеждат хляба в играта,необходим за възстановяване на енергията.
- В началото на играта си ти ще започнеш с 1 безплатна фирма за хляб и 1 безплатна фирма за хранителен ресурс.
- За повече информация при производството на хляб от фирмите виж таблицата по-горе.Например:
   *Работиш в собствената си к1 фирма за хляб сам,не ползваш работни точки,а държавата няма никакви бонуси.Съответно ще получиш 100 к1 хляба.Ако държавата има,да речем 80 % бонуси на хранителните ресурси,то ти ще получиш 180 к1 хляба.

https://i.imgur.com/fLhByzF.jpg
- Това,което отличава ниското ниво хляб(к1) от високото(к5) е,че в по-ниските нива хляб се съдържа по-малко енергия,отколкото в по-високите и това е доста важно с оглед да не се задръства склада ти:
   * В 1 к1 хляб има 2 енергия
   * В 1 к2 хляб има 4 енергия
   * В 1 к3 хляб има 6 енергия
   * В 1 к4 хляб има 8 енергия
   * В 1 к5 хляб има 10 енергия
Съответно ако иска играч да се подсигури за няколко дни откъм енергия,той би трябвало да купи к5 хляб,защото 100 к5 хляба ще съдържат в себе си 1000 енергия,докато 1000 енергия в к1 хляб ще е равно на 500 хляба - складът се задръства.Затова и цените на пазара на к5 хляб са доста по-високи от к1.
- Фирмата за хляб се нуждае от хранителен ресурс - жито,за да произвежда хляб.
- Докато хлябът може да се търгува директно между играчите чрез Donate,то суровините не могат и се налага да ги купуваш от местния пазар.

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
- Фирма за оръжие
https://i.imgur.com/sw3wSV5.jpg
- Фирмите за оръжие произвеждат оръжията в играта,необходими за увеличаване щетата на играчите на бойното поле.
- Колкото по-високо е качеството на фирмата,толкова по-силни оръжия произвежда.По-силните оръжия,логично са по-скъпи на пазара,защото увеличават щетата на играча на бойното поле повече от по-слабите както следва:

https://i.imgur.com/gWsm27Q.jpg
Пример:
   * Играч решава да се бие на бойното поле без оръжие и вкара 100 000 щета.Това му се струва малко и той купува к5 оръжие което увеличава щетата му с х1.5 и след удара изчезва.Щетата му за удар с к5 оръжие ще бъде 150 000.
- В таблицата по-горе можеш да видиш колко ресурс изисква производството на оръжия във всяко ниво фирми на оръжията и още информация.Ако например искаш да си направиш фирма за оръжия ще ти трябват 10 злато,а за да я подобриш до второ ниво ще трябва да платиш още 20 злато - общо 30.
- Фирмите за оръжие,които можеш да направиш,отново са от първо до пето качество.
- RPG отново е оръжие,но за него фирма няма - печелиш го от различни мисии,евенти или го закупуваш със злато.

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
- Фирма за къщи
https://i.imgur.com/im7BU7T.jpg
- Фирмите за къщи работят на малко по-различен принцип от фирмите за оръжие и хляб.Отново ти трябва ресурс - строителния,но този път с всяка работа ти няма да произвеждаш по къща,а по 0.2 части от къщата(плюс какъвто бонус има държавата за конркетния ресурс).Тоест когато стигнеш до 1.0 ти ще получиш своята къща.Обикновено за няколко дни ще можеш да правиш по 1 къща,освен ако не си играч със сериозни ресурси.
- Фирмите за къщи ползват строителния ресурс.
- Те произвеждат къщи
- Поради факта,че произвеждаш малка част от къщата на ден,цените на къщите са чувствително по-високи от тези на оръжията и хляба.
- Виж таблицата най-горе за детайлна информация по производството и характеристиките на различните нива къщи.И тук те биват от първо до пето качество като петото качество е най-добро.

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
Фирма за болници
https://i.imgur.com/lld7wIx.jpg
- Фирмите за болници работят на принципа на фирмите за къщи - на ден произвеждаш по малка част от продукта си.Само че за разлика от фирмите за къщи,където произвеждаш по 0.2 на ден,тук ти произвеждаш по 0.02 части на ден.Когато стигнеш до 1 ти получаваш своята болница.
- Поради факта,че производството на болници е много тежка и скъпа задача трудно ще намериш кой знае колко болници на пазара.
- Обикновено те се купуват на черния пазар и по договорки
- Недей да правиш фирма за болници и защитни системи,това са фирми,които се правят от по-напредналите и заможни играчи поради факта,че почти никой не купува първо,второ и трето качество от тези фирми,а за да се дори пробваш да правиш четвърто и пето качество ти трябват над 300 злато за да подобриш фирмата си до четвърто качество
- Колкото по-високо е нивото на една к5 фирма за болнции,толкова по-високо ниво болници ще прави тя.Болниците служат за възстановяване на енергия на гражданите на дадена държава и конркетен регион.Всеки ден вие ще можете еднократно да получите следната енергия,стига да се намирате на територията,на която държавата е разположила болницата си:
   * Ако има заложена к1 болница - 50 енергия на ден
  
* Ако има заложена к2 болница - 100 енергия на ден
   * Ако има заложена к3 болница - 150 енергия на ден
   * Ако има заложена к4 болница - 200 енергия на ден
  
* Ако има заложена к5 болница - 250 енергия на ден
- Поради факта,че болниците са изключително тежка и скъпа задача за производство,то и цените им са огромни,като една к5 болница може да достигне до над 50-60 злато,зависимост от пазарите
- Болниците обикновено се купуват от представители на различните държави,а не от нормални граждани
- Те се разполагат главно върху столицата на въпросната държава
- Виж таблицата по-горе за детайлна информация по производството и характеристиките на различните нива болници

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
Фирма за защитни системи
https://i.imgur.com/vEKkX7k.jpg
- Фирмата за защитна система работи на същия принцип като фирмата за болници - на ден произвеждаш по изключително малка част от самата защитна система - по 0.02 части на работна точка.
- Отново те се купуват главно от представители на различните държави,а не от средностатистическия гражданин
- В таблицата по-горе можеш да видиш по-детайлна информация за фирмите за защитни системи,тяхното производство и характеристики.
- Отново качествата на фирмите за защитни системи са от първо до пето като колкото по-високо ниво е фирмата за защитни системи,толкова по-силни защитни системи ще произвежда тя.
- Защитните системи се използват от държавите за да защитят атакуван от врага техен регион.Когато бъде инсталирана в конкретен регион,гражданите на другата държава(а и на всички нейни съюзници) ще правят по-малко щета в битката за този регион.

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
Фирма за хранителна,оръжейна и строителна суровина
https://i.imgur.com/6atrbTr.jpg
- Фирмите за суровини работят на по-различен принцип от всички останали
- Докато другите фирми ще ти искат стотици злато за да стигнеш до последното им ниво,то тук нещата са по-различни както можеш да видиш от таблицата по-горе
- к5 ниво на суровина ще ти струва само 35 злато
- Колкото по-високо ниво е една фирма за суровина толкова повече суровина ще произвежда тя с 1 използвана точка работник
- Суровините не могат да се търгуват чрез Donate,и съответно трябва да разчиташ на националния пазар,за да продадеш продукцията си
- Тъй като производството на суровини е сравнително лесно,а и произвеждаш по много,както виждаш от таблицата по-горе,цените им са доста ниски
- Плюс при тях е,че не ти се налага да даваш пари за друго,както е при другите фирми(къщи,оръжия и тн.) - купуваш фирмата си и работиш в нея без да ти трябва някаква продукция.
- За разлика от другите фирми,фирмите за суровини могат да бъдат закупувани и срещу валута,а не злато
- Единствената разлика между трите вида фирми за суровини е,че при фирмата за строителни суровини ти можеш да ползваш повече работни точки,отколкото при другите две.

http://prikachi.com/images/578/9492578e.jpg
Друго:

- Започваш с две безплатни фирми - една първо ниво фирма за хляб и една първо ниво фирма за жито
- Можеш да имаш максимум 20 фирми. С течение на времето можеш да ги увеличиш ако ги има като награди по различни мини игри,мисии или ако ги пуснат като опция за закупуване с реални пари
- Фирмите,заедно с тренировъчните площадки и стратегическите сгради,са основните неща,върху които човек трябва да инвестира парите си
- Преди да купуваш каквито и да било фирми,консултирай се с по-опитен играч как точно да постъпиш,че да не ти идат парите на вятъра.

Support

naskoTheDankSavage

Comments (1)

Браво!