Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 1 year ago - 0

Един човек влязъл в малък антикварен магазин в Сан Франциско. Вътре имало предимно дрънкулки и ненужни вещи. Но на пода човекът забелязал нещо, което му приличало на древна китайска ваза. Когато се вгледал по-отблизо, се оказало, че това е безценна реликва от династията Мин, чиято стойност едва ли можела да бъде изчислена. Вазата струвала толкова, колкото всичко останало в магазина взето заедно. Собственикът определено нямал представа за ценността на това притежание, тъй като вазата била пълна с мляко и котката му пиела от нея.
Клиентът решил, че това ще бъде сделката на живота му. Той обмислил ясна стратегия за това, как да се сдобие с вазата за малка част от действителната й стойност.
-Каква необичайна котка имате! - казал той на собственика. - За колко бихте ми я продали?
-О, котката не се продава - казал собственикът. - Тя пази магазина от мишки.
-Но тя много ми харесва и настоявам да я купя — възкликнал мъжът. - Вижте какво, ще Ви дам сто долара за нея...
-Тя не струва толкова - засмял се собственикът, - но ако много Ви харесва, Ваша е!
-Ще ми трябва и нещо, от което да я храня - продължил човекът. - Да Ви дам още десет долара за купичката, от която пие?
-О, това вече не мога да направя. Тази купичка всъщност е древна китайска ваза от династията Мин. Тя е мое ценно притежание и нейната стойност едва ли може да бъде изчислена. Обаче, смешна работа, откакто я имам, продадох вече седемнадесет котки!

Support

Comments (0)