Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 19 Feb 2019 14:14 - 0

Някога, в едно кралство, мъж извършил престъпление. Хванали го и го отвели при краля на съд. Наказанието, предвидено за такова престъпление било смърт, но кралят предложил на нещастника да избере: бесилото или да провери какво има зад една голяма, тайнствена, черна, желязна врата в подземията на двореца.
Помислил престъпникът и избрал бесилото. Когато му надянали примката на врата, той изведнъж казал:
- Ваше Височество, стана ми любопитно, какво все пак има зад тази врата?Кралят се усмихнал загадъчно:- Много странно, но досега все така се получава...Предлагам на всеки, запътил се към смъртта, този избор и всеки избира бесилото.
- Но, какво все пак има зад тази врата? Така или иначе на никого няма да кажа...- настоявал престъпникът, сочейки примката на шията си.
Помълчал кралят и накрая отвърнал:
- Там е свободата! Но, хората толкова се страхуват от неизвестността, че предпочитат въжето пред нея!

Support

BoikovOLIO28

Comments (0)