Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 1

Дошъл един ученик при учителя си и започнал да се оплаква:
– Учителю, уморен съм, животът ми е толкова тежък. Имам толкова трудности и проблеми, през цялото време плувам срещу течението, нямам вече сили... какво да направя?
Вместо отговор, учителят поставил на огъня три еднакви съда с вода. В единия хвърлил моркови, в другия сложил яйца, а в третия насипал зърна кафе. След известно време извадил морковите и яйцето и налял чаша кафе.
– Какво се измени - попитал той ученикът.
– Яйцето и морковът се свариха, а зърната кафе се разтвориха във водата – отговорил ученикът.
– Не - възразил Учителят. Това е само повърхностен поглед. Виж - твърдият морков, след като постоя в кипящата вода, стана мек и податлив. Течното яйце стана твърдо. На външен вид са си същите – само структурата им стана различна под въздействието на едни и същи външни обстоятелства. Така е и с хората - силните може да омекнат и да станат слаби, а слабите и нежните да укрепнат.
– А кафето - попитал ученикът.
- О! То е най-интересното! Зърната кафе напълно се разтвориха в новата враждебна среда и я промениха - превърнаха кипящата вода във великолепна напитка.
Има такива специални хора, които не се променят под въздействие на обстоятелствата. Вместо това, променят обстоятелствата в нещо ново и прекрасно, извличайки полза и знания от ситуацията.  

Support

BoikovOLIO28Edinaca

Comments (1)

Никога човек не трябва да се отказва Smile