Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Веднъж Учителят показал на учениците си чист лист хартия, в центъра на който имало една черна точка. Попитал ги „Какво виждате?”
       Първият ученик: „Точка”.
       Вторият: „Черна точка”.
       Третият: „Дебела черна точка”.
      Тогава Учителят отбелязал: ”Всеки от вас видя само точката и никой не обърна внимание на чистия бял лист, на който е тя...”

Support

BoikovBoikov

Comments (0)