Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Има една стара история за един знаменит равин в Европа, който един ден бил посетен от човек, дошъл с кораб от Ню Йорк, за да го види. Човекът, стигнал до мястото живеел великият равин, голям дом на улица в европейски град, и му посочили стаята на равина, която била на таванския етаж. Той влязъл и заварил учителя в стая с едно легло, един стол и малко книги. Човекът бил очаквал много повече. След поздравите, попитал:
- Рави къде са вещите ви?
Равинът отвърнал с въпрос:
- Ами твоите къде са?
Посетителят отговорил:
- Но, рави, аз само минавам оттук.
А учителят отговорил:
- И аз също, и аз също.

Support

Comments (0)