Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 2

Един човек си вървял по пътя. Изведнъж видял трима работници, които пренасяли камъни.

Попитал първия:

- Какво правиш?

- Печеля пари.

Попитал втория:

- Какво правиш?

- Влача тези проклети камъни.

Попитал третия:

- Какво правиш?

- Строя прекрасен храм.

Едно и също ли са правели работниците?

Support

Comments (2)

Да но не с една и съща нагласа. Виждането им е различно!
Smile