Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Вървял си един човек по улицата. Ненадейно на пътя му се изпречило босо и гладно просяче. То треперело от студ, а в очите му се четели болка и глад. Човекът се разгневил и се обърнал към Господ със следните думи:

- Боже, защо позволяваш всичко това да се случва! Защо не предприемаш нищо?

Господ не отговорил нищо на обвиненията. След като заспал обаче, човекът чул в просъница божието слово:

- Предприех! Сътворих теб!

Support

Comments (0)