Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Веднъж един селянин спасил от удавяне един монах. Поискал  монахът да му се отблагодари за доброто дело и го завел в пещерата си. Извадил от едно скривалище огромна тиква и извадил от нея три вълшебни предмета: игла, боздуган и жезъл. Сложил ги в краката на селянина и казал:

- Макар тези неща да изглеждат съвсем обикновени, в тях се крие вълшебна сила: иглата дарява живот и лекува всички болести, боздугана при удар ръси златни и сребърни монети, а жезълът дава власт да победиш всяка войска и да се справиш с враговете си. Ти ми спаси живота и за награда можеш да си избереш едно от тях.

Селянинът, без да му мисли много, хванал иглата и я мушнал в пояса си.

- Много бързо взе решение - учудил се  монаха. - Нима не искаш богатство или власт?

- Аз избрах живота - отговорил мъдрият селянин, - защото нито властта, нито богатството струват нещо без него, а като спасявам живота на другите, ако поискам, ще имам и власт, и богатство. Ето защо предпочетох иглата, а колкото до жезъла и боздугана - те само ще ми създават грижи.

Support

Comments (0)