Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Един ученик попитал учителя: „Вярно ли е, че щастието не е в парите?“
Учителят отговорил, че това е напълно вярно и е лесно да бъде доказано. Защото с пари можеш да си купиш легло - но не и сън; храна - но не и апетит; лекарства - но не и здраве; слуги - но не и приятели; жени - но не и любов; жилеше - но не и домашно огнище; развлечения - но не и радост; учители - но не и ум. И споменатото далеч не изчерпва списъка.

Support

BoikovBoikov

Comments (0)