Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 2

Вие сте щастливи, ако:
- Тази сутрин сте се събудили здрави, вие сте по-щастливи от 1 млн. души, които няма да доживеят до следващият ден.
- Ако никога не сте преживели война, плен или арест, агония от жажда или глад, вие сте по-щастливи от 500 млн. души в целия свят.
- Ако можете да отидете на църква без страх и заплаха да бъдете арестувани или убити заради това, вие сте по-щастливи от 3 млрд. души на планетата.
- Ако в хладилника ви има храна, облечени сте и сте обути, имате покрив над главата си, вие сте по-богати от 75% от хората на този свят.
- Ако имате банков депозит, пари в портфейла и дребни в джоба, вие принадлежите към 8-те процента обезпечени хора на планетата.
- Ако четете това, вие не принадлежите към онези 2 млрд., които изобщо не умеят да четат.

Support

ChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMScreamerLamar OdonNight wishIzgariashtatainaroniSashoalexalexanderSashoalexdzunkavladhornsterbatto6oMag GreyDaarioNaharigargabg

Comments (2)

аз не съм...
Все едно чета пропаганда от правителството и трябва да сме благодарни че са ни предоставили всички тези блага