1831

Published in Bosnia and Herzegovina - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 1

Na današnji dan 1831. godine Husein-kapetan Gradaščević pokrenuo je Veliki bosanski ustanak protiv reformi u Osmanskom Carstvu koje je provodio Sultan Mahmud II.Te iste godine bosanska vojska, predvođena Gradaščevićem, osvaja Travnik, a zatim s više od 25.000 vojnika nanosi značajan poraz Velikom veziru na Kosovu, a 12. septembra 1831. godine u Sarajevu i zvanično proglašava autonomiju Bosne.U čuvenom razgovoru sa turskim beglerbegom, kada mu je beglerbeg rekao: Nema više Bosne, a neće biti ni Bošnjaka, Huseine…Gineš za državu koja nikad nije postojala, niti će.Husein-kapetan Gradašćević mu je odgovorio: Ima Bosne, beglerbeže i Bošnjaka u njoj. Bili su prije vas i ako Bog da, biće i poslije vas!

Support

agasarajlija87HellBoykkkkNefertitibanuhuman

Comments (1)

Sravniće vas NATO sa zemljom, ubijate svakog ko nije vaše vjere, zaostali teroristi rak vas pojeo.