Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

Преподавател искал да демонстрира на студентите си една теория.
Той взел буркан с широко гърло и сложил вътре няколко големи камъка.После попитал студентите: „Пълен ли е бурканът?”, а всички в хор отвърнали: „Да!”
Преподавателят взел шепа чакъл и го изсипал в буркана. Дребните камъчета се наместили между големите. Отново попитал студентите: „Пълен ли е?”
Този път някои си замълчали, но мнозинството отговорили утвърдително.
Тогава преподавателят извадил пясък, изсипал го в буркана и попитал за трети път: „Пълен ли е?”
Сега повечето студенти решили да не отговарят, но останалите отново извикали: „Да!”
Накрая преподавателят донесъл чаша с вода и я изсипал в буркана, а тя попила в пясъка. В този момент преподавателят попитал:
- Какъв беше смисълът на този опит?
Един от умните му студенти вдигнал ръка и казал:
- Независимо колко цели си поставяте в живота, винаги има място за още една!
- Не - възразил преподавателят. - Смисълът е, че ако не сложите първо големите камъни, после те няма как да влязат вътре. Големите камъни са важните неща в живота ви: семейството, приятелите, личностното ви израстване. Ако изпълните живота си с дребни неща като чакъл, пясък и вода, няма да ви остане време за същественото.
И така, кои са „големите камъни” във вашия живот?

Support

cekolkSulaSalah alDin YusufSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGSelio MGLuis9601Arjunaastraastra

Comments (0)