სტამბა

Published in Saudi Arabia - Warfare analysis - 4 years ago - 6

Welcome Ladies and Gentlmens
We Are Glad to Introduce You :
National eFolk of eGeorgia
eFolk President Hereli007
Minister of Defense of eFolk Kvii
Congresmens of eFolk - in the article

https://i.imgur.com/4IjkDDl.png

https://i.imgur.com/RBzVFYn.png

https://i.imgur.com/QyITTFB.png


https://i.imgur.com/2v73vrs.png

Sorry for only Georgian songs, it is more easy for you to study Georgian Language, then to translate our eFolk in English :D :D :D


Good Luck Guys

Sorry also report-ers for no reason to report this article :D :D

Support

Kvii left game day671blick skullblick skullblick skullblick skullblick skull

Comments (6)

თქვენ იტყვით ყველაფერს,რასაც ვერ მოვასწრებ რომ ვთქვა თქვენ იზამთ ყველაფერს,რასაც ვერ მოვასწრებ რომ ვქნა და ჩემგან დარჩენილ დაფლეთილ ათას ტომს ბავშვები ნახავენ თუ ოდესმე მოვიგებთ ომს ჩვენ მოვიგებთ ომს! ჩვენ მოვიგებთ ომს! სა-ქარ-თვე-ლო სა-ქარ-თვე-ლო სა-ქარ-თვე-ლო სა-ქარ-თვე-ლო
სა-ქარ-თვე-ლო სა-ქარ-თვე-ლო სა-ქარ-თვე-ლო სა-ქარ-თვე-ლო
ჩვენ.... მოვიგებთ ომს!!!!
ჩვენ.... მოვიგებთ ომს!!!!
Kvii ჩვენ.... მოვიგებთ ომს!!!!
Vote.