Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 0

 Един от учениците на Тукарам се поинтересувал как мъдрецът е постигнал своята трансформация, как така никога не се ядосва, как така винаги е толкова любящ и т. н.; той искал да узнае него­вата „тайна.
- Не зная какво да ти кажа за своята тайна, - казал Тукарам - но знам каква е твоята тайна.
- Що за тайна пък е това? - попитал ученикът изненадан.
- След една седмица ще умреш - казал важно учителят.Тъй като Тукарам наистина бил велик мъдрец, ученикът приел думите му сериозно.
През следващата седмица той променил поведението си. Започнал да се отнася с любов към семейството и приятелите си. Медитирал и се молел. Правел всичко, което можел, за да се подготви за смъртта си. На седмия ден той легнал в своето легло, защото се почувствал слаб и пратил да повикат Тукарам.
- Благослови ме, мъдрецо, защото умирам - казал той.
- Благословията ми винаги е с теб - отвърнал мъдрецът.
- Кажи ми, как прекара последната седмица? Ядосаше ли се на роднините и приятелите си?
- Разбира се, че не. Разполагах само със седем дни, за да ги обичам. Така и направих. Обичах ги силно.
- Сега вече знаеш моята тайна - възкликнал Тукарам.
- Аз осъзнавам, че мога да умра по всяко време. Затова и съм любящ във всичките си взаимоотношения.

Ето това е. Специалният инструмент, който ни дава смъртта, е силата - най-важният компонент на концентрацията.

Support

SunstreakArjunaastragargabgastraArjuna

Comments (0)