Знание

neryhc - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 4 years ago - 1

Млад евреин отишъл при известен ню-йоркски равин и заявил, че иска да изучи Талмуда.
- Знаеш ли арамейски? – попитал равина.
- Не.
- А иврит?
- Не.
- А Тора изучавал ли си в детството?
- Не, рави. Но вие не се вълнувайте. Аз завърших философския факултет в Бъркли и скоро защитих дисертация за логиката във философията на Сократ. Сега, за да запълня белите петна в моите познания, искам малко да понауча Талмуда.

- Ти не си готов да учиш Талмуда, казал равинът. – Това е най-дълбоката книга от всички, написани от хората. Но ако настояваш, ще ти направя малък тест по логика, справиш ли се, ще се занимавам с тебе. 
Младият човек се съгласил и равинът продължил.

- Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?
Замислил се младият философ, сбърчило се челото му:
- Това логически тест ли е?
Равинът кимнал.
- Естествено, този, на когото е мръсно лицето.
- Неправилно. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този, който е с чисто, и ще реши, че лицето му също е чисто. Този, който е с чисто лице, ще погледне този, който е с мръсно и ще помисли, че лицето му също е мръсно. Затова ще отиде да се измие.
- Хитро измислено! – възхитил се гостът. – Хайде, рави, дайте ми още един тест!
- Добре, младежо. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?
- Но ние вече го изяснихме, този с чистото лице.
- Неправилно. И двамата ще отидат да се измият. Помисли логично: този, който е с чисто лице, ще погледне този с мръсното лице и ще реши, че лицето му също е мръсно. А този, който е с мръсно лице, ще види, че другият отива да се мие, ще реши, че и неговото лице е мръсно. И също ще отиде да се измие.
- Виж ти, не помислих за това ....Поразително, допуснах логическа грешка. Рави, дайте ми още един тест.   
- Е, добре. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?
- Ами, и двамата ще отидат да се измият.
- Неправилно. Нито един няма да отиде да се измие. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този с чистото и няма да отиде да се измие. А този, който е с чисто лице, ще види, че този с мръсното лице не отива да се мие и ще разбере, че собственото му лице е чисто. Затова няма да отиде да се измие. 
Младият човек се отчаял.
- Но миля ви, повярвайте, аз мога да изучавам Талмуда! Попитайте ме нещо друго!
- Е, добре. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза .....
- О, господи, нито един от тях няма да отиде да се умие!
- Неправилно. Сега убеди ли се, че знанието на Сократовата логика не е достатъчно, за да изучаваш Талмуда? Кажи ми, как е възможно двама човека да се спускат в една и съща тръба и единият да си изцапа лицето, а другият - не? Нима не разбираш? Целият този въпрос е безсмислен, и ако ти загубиш живота си, за да отговаряш на безсмислени въпроси, то всичките ти отговори също ще бъдат лишени от смисъл.

Support

BoikovBoikovAdam SmithpavelchoastraArjuna

Comments (1)

С две думи ебало си е майката в тоя живот, не изучавах талмуда :Д