Informator MEN

Turlej - Newspaper from Poland -

Published in Poland - First steps in eRevollution - 4 years ago - 0

Znaczenie złota i waluty
System ekonomiczny w Erev2 nie jest optymalny i warto to sobie jak najwcześniej uświadomić. Jest tak dlatego, że waluty państw nie mają praktycznie żadnej wartości. Można za nie kupować firmy (nieopłacalne), magazyny (również nieopłacalne), podróżować (co wymaga mało waluty) i płacić pracownikom. Można też oczywiście kupować produkty w markecie, ale praktyka pokazuje, że popularniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż ich na
„My chat” za złoto. Pozwala to na nieopodatkowaną sprzedaż (nie licząc 0,2 złota za samo przesłanie produktów) i wymianę z graczami na całym świecie.
Złoto z kolei jest faktycznie wartościowe. Można za nie ulepszać budynki, kupować produkty, tworzyć partie, gazety itp. Prowadzi to do sytuacji kiedy każdy gracz chce mieć złoto (wzrasta na nie popyt) a waluta jest nieprzydatna.
Po co w takim razie waluta? Odpowiedź jest prosta: bez niej nie można zatrudniać pracowników. Chcemy mieć na tyle dużo waluty, żeby można
było swobodnie wypłacać pensje.

Obieg pieniądza
Zacznijmy od przedstawienia obiegu pieniądza w świecie eRev2. Zaczynamy od szeregowego pracownika. Na początku każdego dnia pracownik dostaje „jednostkę pracy”, czyli po prostu możliwość zapracowania. Może wymienić tę jednostkę pracy u swojego pracodawcy na określoną ilość waluty. Za tę pracę pracodawca otrzyma produkt, który może sprzedać za złoto. Pracownik z kolei zarobioną walutę zapewne będzie chciał zamienić na rynku na złoto. Część być może wyda na podróże, ale to nie będzie duża suma. Za złoto będzie rozwijał swoje konto (to oznacza, że to złoto przepadnie na stałe z obiegu). Ktoś z kolei dostanie walutę i straci złoto. Główną przyczyną dla której kupił walutę jest prawdopodobnie to, że musi zapłacić swojemu pracownikowi. Może być więc tak, że pracodawca który właśnie zapłacił swojemu pracownikowi pensję „odkupi” ją za złoto.
 
Samo złoto znika z rynku poprzez kupowanie ulepszeń. Pojawia się natomiast poprzez graczy którzy zdobywają poziomy i osiągnięcia, lub je
kupują.

Optymalny kurs waluty
Państwo może zamieniać złoto w walutę w przeliczniku 1:100.To oznacza, że przy kursie niższym np. 95:1, państwo może skupić 1 złoto za 95 waluty, wyprodukować z niego 100 waluty. Powoduje to osłabienie waluty, co w świecie rzeczywistym jest szkodliwe, ale nie w Erev2.

Na co wydawać złoto
Bardzo ważne pytanie. Zacznijmy od prezentacji możliwości.Dla ułatwienia weźmy pod uwagę tylko inwestycje, które potencjalnie mogą się zwrócić. Pomijam natomiast takie rzeczy jak zakładanie partii, bojówki, gazety itp.

1: Pola treningowe. Za każde 250 siły zyskamy 5 złota i medal. Pola treningowe mają natomiast ogromną przewagę nad pozostałymi ulepszeniami: zwiększają naszą siłę a co za tym wartość bojową dla kraju. Nawet jeśli nie będziemy dzięki temu bogaci, to możemy dostać jedzenie i broń żeby atakować w ważnych bitwach.
Jaka jest natomiast stopa zwrotu na poszczególnych poziomach?
Poziom 2: koszt 20G, +10 Siły dziennie. Medal co 25 dni,zwraca się po 100 dniach.
Poziom 3: koszt 20+70=90G, 15 Siły dziennie. Medal co 16,(6)dni, zwraca się po 300 dniach
Poziom 4: koszt 90+170=260G, 20 siły dziennie. Medal co 12,5 dnia, zwraca się po 650 dniach
Poziom 5: koszt 260+370=630G, 25 siły dziennie. Medal co 10 dni, zwraca się po 1260 dniach (prawie 3,5 roku)
 
2: Firmy raw mają jedną zaletę. Nie można ich ulepszać i najbardziej wydajna firma kosztuje tylko 35 złota. Aktualna cena rawów za sztukę to około 0.09 PLN. Najbardziej wydajna firma raw produkuje 250 dziennie. Daje to razem 22,5 PLN dziennie, czyli około 0,22 złota dziennie. Zwraca się po
około 160 dniach.

3: Firmy chleba. Chleb najłatwiej sprzedać, jest można go zużyć samemu. Aktualna cena chleba to około 1800 energii/1 złota. Oznacza to, że 100 energii kosztuje 0,055 złota. Na poszczególnych poziomach daje to następujące wyniki
Poziom 1: 200 energii=0,11 złota. Koszty raw= 0,09 złota.Zysk 0,02 złota dziennie
Poziom 2: 400 energii=0,22 złota. Koszty raw=0,1 złota. Zysk0,12 złota dziennie
Poziom 3: 600 energii=0,33 złota. Koszty raw=0,13 złota.Zysk 0,20 złota dziennie
Poziom 4: 800 energii=0,44 złota. Koszty raw=0,14 złota.Zysk 0,30 złota dziennie
Poziom 5:100 energii=0,55 złota. Koszty raw=0,18 złota. Zysk0,37 złota dziennie
Są to wyliczenia nieuwzględniające bonusów. Mając odpowiednie bonusy można przy tej samej ilości raw wyprodukować nawet dwa razy
więcej energii. Niestety Polska rzadko kiedy ma dostęp do bonusów większych niż
20%.
Strategic weapon i reaserch center. Pozwalają produkować bomby i pracowników. Jeżeli nie masz dużej opłacalności firm to na tym etapie
nie są one przydatne.

Wnioski: przy obecnych bonusach Polski priorytetowe powinno być dla każdego rozbudowanie pól treningowych, które zapewnią zarówno
największy zysk jak i wzrost punktów siły.

Support

GelerthGelerthGelerthGelerthGelerthPilsudczykPilsudczykPilsudczykPilsudczykPilsudczyk

Comments (0)