Fast Food s4s

sinch - Newspaper from Spain -
DIDGORI

Published in Georgia - First steps in eRevollution - 4 years ago - 1

   minda mogesalmot yvelas titoeul qartvels. 
shriftisatvis bodishi :) aramaqvs qartuli :D :D :D
minda davbrunde saqartveloshi da  agavdginot qveyana , isetivi gavxadot rogoric iyo.
maragi didi maaqvs imdeni rom shevzleb bevris daxmarebas
   
  kompaniebi materialebis yvelas gveyofa aranairi tanamdeboba arminda ubralod vinc xart tanamdebobaze 
pirnatlad sheasrulet agebuli valdebuleba am shemtxvevashi moval

Support

MEGREL

Comments (1)

წარმატებები o7