Напредък

Boikov - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Financial analysis - 4 years ago - 0

https://i.imgur.com/7zsmJLA.jpg

Играчи,взели участие:

1.Han asparuh - 3 Q5 метал - 105 злато заем Неизплатен все още
2.Better look around - 1 Q5 метал - 35 злато заем Неизплатен все още
3.abritous - 1 Q5 строителни суровини - 35 злато заем - Заем ИЗПЛАТЕН
4.genovidev - 2 Q5 метал - 70 злато заем Неизплатен все още

5.StalkeRBG - 1 Q5 строителни суровини - 35 злато заем ИЗПЛАТЕН
6.GODO16 - 2 Q5 метал - 70 заем (И 1 направи със собствени пари,за да подпомогне идеята) Неизплатен все още
7.R9R10 - 1 Q5 метал - 35 заем Неизплатен все още
8.Deathwish - 1 Q5 строителни суровини - 35 заем Неизплатен
9.Lainhasarrived - 1 Q5 строителни суровини - 35 заем Неизплатен
10.R9R10 - 1 Q5 метал - 35 заем Неизплатен все още
11.SlavoSS - 1 Q5 метал - 35 заем ИЗПЛАТЕН
12.Better look around - 1 Q5 метал - 35 заем Неизплатен все още

13.Mihaylov - 1 Q5 метал - 35 заем ИЗПЛАТЕН
14.gichka - 1 Q5 метал - 35 заем ИЗПЛАТЕН
15.ExpoBG - 1 Q5 метал - 35 заем
ИЗПЛАТЕН
16.Parjola - 1 Q5 строителни суровини - 35 заем ИЗПЛАТЕН
17.TheDankSavage - 1 Q5 метал - 35 заем Неизплатен все още
18.go2go - 2 Q5 метал - 50 заем Неизплатен все още
19.StalkerBG - 1 Q5 строителни суровини - 35 заем ИЗПЛАТЕН
20.Oshino - 1 Q5 метал - 35 заем ИЗПЛАТЕН
21.zeropol - 1 Q5 метал - 35 заем Неизплатен все още

22.mihaylov - 1 Q5 метал - 35 заем ИЗПЛАТЕН
23. V e l  e V - 1 Q5 метал и няколко къщи - 50 заем - ИЗПЛАТЕН
24.GarikTank - 6 Q5 метал - 190 заем - НЕИЗПЛАТЕН
25.Deflection - 3 Q5 метал - 105 - НЕИЗПЛАТЕН
26.AZRAEL - 1 Q5 метал - 35 - НЕИЗПЛАТЕН
27.Alcek - 2 Q5 метал - 70 - Неизплатен
28.Bambobee - 1 Q5 метал - 35 - Неизплатен

1.Georgi Rusev - Продава за държавни нужди по-евтин метал
2.Devour - Продава за държавни нужди по-евтин метал

Дотук са раздадени 1305 злато и са построени 38 к5 фирми за различни видове ресурс - строителен и оръжеен.

Support

UnsalondetexAtilaBGxxAtilaBGxxAtilaBGxxAtilaBGxxAtilaBGxSir Psycho SexytorrenteAgent Mehdi47TrnkoDewyyDaryunmetaxaJoNaSsSstalounMycroftMycroftMycroftMycroftMycroftGODO16morgiivel

Comments (0)