today6

Published in France - First steps in eRevollution - 7 months ago - 2

the beginning is not easy

Support

MortisMIRDMIRDbeautygirlMartiniusnunogomez

Comments (2)

S3v3
Началото не е лесно навсякъде. Бих го сравнил с бутане на кола нагоре. вие също мислите, че сте на скорост. Но щом започне, става по-добре.