SAS pepper

Published in Bulgaria - Political debates and analysis - 3 years ago - 10


Здравейте, 
https://www.fg-a.com/flags/bulgaria-animated-flag-2.gif

English version see belowДнес е последният ми ден като президент и първо искам да поздравя всички с победата над Мексико в Бесарабия. Благодаря на всички, които положиха усилия да счупим К5 щита. Респект към Мексико, СА, Франция и Перу за достойния отпор. 

При обявяването на войната, имахме разговори с Мексико. Ние искаме да си върнем руските територии, които държахме. Мексико поиска наем за регионите. Отговорих, че наем може да договорим с Русия, но не и с Мексико.  Полша ни попречида атакуваме Мексико и им даде време да сключат МПП със СА и Перу. 
Освен това загубихме и инициативата и Мексико ни атакува в удобното за тях време. Мексико поискаха среща между правителствата, на която не предложиха нищо. Трябваше ни една победа, за да обърнем развоя на събитията и на два пъти бяхме много близко: при Москва имахме щит к4. Не нидостигнаха 145 млн. При Слобода имахмещит к5, но Ялица танкира в последните 30мин. 700 000 щета и мисля, че това предреши изхода на битката. 
След като успяхме да привлечем САЩ на наша страна, взехме победата при Русе и сега вече ще слагаме битките когато на нас ни е удобно. 
Относно турнира и разместването на бонусите, ще направим няколко тренировъчни войни, но това е вече в ръцете на следващия президент. 

Най-важното за мен през този месец бе, че доходите на България и на гражданите се увеличиха и продължават да се увеличават. Докато на други страни като Мексико, доходите им намаляха, въпреки бонусите които имат. 

Искам да благодаря на целия екип, който работи с мен през този месец и най-вече на Бойков и Patton. 
След всички мизерии, които направи БЛА по мой адрес, няма как да бъда част от негов екип. 

Желая на следващото правителство успехи и само успехи. 

И не забравяте,че това е само игра и сме тук да се забавляваме. 

Алцек президент на България


http://prikachi.com/images/357/9543357K.png


Hello,
Today is my last day as president and first of all I want to congratulate all Bulgarians for victory over Mexico in Bessarabia. Thanks to everyone who made an effort to break this Q5 shield. Respect to Mexico, CA, France and Peru for the decent resistance.
When the war was declared,we had discussions with Mexico. We want to reclaim the Russian territories we held before. Mexico has sought rent for the regions. I replied that the rent could be negotiated with Russia, but not with Mexico.Poland prevented us from invading Mexico and gave them time to conclude MPPs with CA and Peru.We have also lost the initiative and Mexico is attacking us at a convenient for them time. Mexico requested a meeting between the governments,but they offered nothing. It needed us a single victory to turn the tide, and twice we were very close.
We had a Q4 shield in Moscow. We did not reach 145 million for the victory. At Sloboda we had a shield Q5, but Yalitsa tanked in the last 30 min.
After USA came to our side, we have taken the victory at Rousse and now we will put up the battles when it is convenient for us.As for the tournament and the reshuffle of bonuses, we will do some training wars, but this is already in the
hands of the next CP.
The most important thing for me this month was that the incomes of Bulgaria and the citizens increased and now continue to increase.While in other countries like Mexico, their incomes have declined, despite the bonuses they have.I want to thank the whole team that worked with me this month and especially to Boikov and Patton.

I wish the next government only successes.
And remember it s just a game and we re here to have fun.
Alcek CP of Bulgaria 

Support

Delete accCorwin von AmberLemmy KilmisterSirok sokakSirok sokakSirok sokakSirok sokakSirok sokakjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperjDeveloperFreakysteinA333KaizevKaizevKaizevKaizevKaizevKaizevKaizevRochatRochatRochatRochatIvanovVorenusKaracaPresiqnOptimusOptimusOptimusRiyan BGForno22dejavukahdejavukahdejavukahdejavukahdejavukahPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisPirmadienisBratExstazYBratExstazYBratExstazYBratExstazYBratExstazYSergio QuevedoSergio QuevedoSergio QuevedoSergio QuevedoSergio QuevedoHereli007Hereli007Hereli007Hereli007Great DemonmihouEdinacaEdinacaEdinacaEdinacaEdinacaCycunka888Cycunka888Cycunka888Skorpionn

Comments (10)

Президентско изявление / Presidential statement https://www.erev2.com/en/article/5119
It was funny. Voted
о7
pulen proval / total failure
Nice battle o7
Най-хубавия ден от мандата ти, това е края 😂😂😂
Труден мандат с обнадеждаващ край! Поздравявам те за решението за съюз с Америка,така имаме поне една супер сила на своя страна.
БРАВО! Добър мандат беше. Поздравления за съюза със САЩ! Това беше правилното решение според мен.
Браво. Да насъскаш Бледоликите срещу грингосите винаги е добра идея. А ще има ли банкет накрая?
о7