Напредък

Boikov - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 10 months ago - 1

И пак мисии!

Започват от днес - 29.11.2019 и ще приключат на 12.01.2020г

Според статията на админите при изпълняването на мисиите ще можем да спечелим общо 500 сила,2000 опит,150 работни точки,700 енергийни бара и много други награди

Изпълняването на мисиите чрез злато ще започне от 1ви януари.

Основни мисии
1.Качи 50 сила - Наградата е 25 сила
2.Отвори 6 пиратски ковчежета - Наградата е по 600 от всяка суровина
3.Дайте своя вот на 10 статии - Наградата е 100 опит и 50 к4 хляба
4.Изпълнете дневните задачи - Наградата е 3 енергийни напитки и 30 базуки
5.Възстановете 2000 енергия,използвайки хляб - Наградата е 10 енергийни напитки
6.Произведете 1 ракета - Наградата е 5 к3 ракети
7.Използвайте 5 енергийни бара - Награта е 1 злато
8.Изпълнете дневната задача на военния си отряд - Наградата е 1 к2 бустер
9.Купете 500 продукта от пазара - Наградата е 1000 склад

Бизнесмен мисии
10.Използвай 6 работни точки - Наградата е 5 работни точки и 200 опит
11.Продай/Купи продукти чрез договори с други играчи - Наградата е 10 работни точки
12.Работи 6 пъти за своя работодател - Наградата е 6 енергийни напитки и 1 къща к1
13.Произведи 3000 продукта - Наградата е 3 злато и 13 енергийни напитки
14.Продай 5000 оръжия или хляба на пазара - Наградата е 10 работни точки и 1000 склад
15.Купи 2000 оръжия от пазара - Наградата е 200 РПГ
16.Работи 8 пъти за своя работодател - Наградата е 16 работни точки
17.Похарчи 28 работни точки - Наградата е 500 опит и 200 сила
18.Иползвай договори за да продадеш/купиш 10 продукта - Наградата е 10 енергийни бара и 10 временни енергийни бара

Военни мисии
22.Направете 700 удара в зададената дневна задача(не е нужно наведнъж,може и в рамките на няколко дни) - Наградата е 700 опит и 70 сила
23.Използвай 20 енергийни напитки - Наградата е 5 злато,5 бомби и 10 временни енергийни напитки
24.Използвай 10 бомби в дадена битка - Наградата е 1 временен хипербар и 10 енергийни бара
25.Произведи 3 бомби - Наградата е 300 лева,30 сила и един временен к3 бустер
26.Направи 1500 удара в дневната задача - Наградата е бустер и 25 енергийни напитки
27.Направи 2000 удара във въстание на страната на въстаниците - Наградата е 200 сила и 2 временни хипербара
28.Направи 50 милиона щета - Наградата е 500 опит и 40 енергийни напитки
29.Направи 2500 удара за своята страна - Наградата е 250 опит,25 енергийни бара и 2 хипербара
30.Направи 2500 удара за своя съюзник - Наградата е 250 опит,25 енергийни бара и 2 хипербара
31.Използвайте 100 енергийни бара - Наградата е 133 енергийни бара
32.Направи 4000 удара за своята държава - Наградата е 40 енергийни бара,400 РПГ и 1 временен бустер
33.Направете 4000 удара във въстания на страната на въстаниците,в които България не е страна - Наградата е 40 енергийни бара,400 РПГ и 1 временен бустер

Приключенски мисии
34.Подкрепи 15 пъти с лев дадена статия - Наградата е 5 злато
35.Спечели 500 точки опит - Наградата е 5 злато
36.Използвай 30 временни  енергийни бара - Наградата е 5 злато
37.Трябва да възстановиш 50 000 енергия чрез хляб - Наградата е 50 енергийни бара и 5 временни хипербара
38.Спечели 2000 опит - Наградата е 200 сила и 200 временни РПГ-та
39.Активирай 7 къщи - Наградата е 7 работни точки,7 временни енергийни бара и един временен бустер
40.Използвай 20 бомби в битка - Наградата е 10 бомби и 20 енергийни напитки
41.Използвай 7 хипербара - Наградата е 17 работни точки,17 енергийни напитки и 200 РПГ
42.Използвай 5000 оръжия(РПГ-то се брои също) на бойното поле - Наградата е 10 злато,35 енергийни напитки и 350 РПГ
43.Посети 33 страни - Наградата е 100 сила,500 опит и 1 временен бустер
44.Събери 27 награди от пиратските сандъци - Наградата е 27 енергийни напитки и 300 РПГ
45.Активирай 2 бустера - Наградата е 1 бустер

Support

Kvii left game day671VeleVEdgetodocebDido55ZarinaZarinaJadelyeradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradevabritouseVokasiMiroMiroMiroMiroMiroVojvoda Novica CerovicRaidenAndreevfreydonkenar123freydonkenar123freydonkenar123ZarinaZarinaZarinaBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporgo2goPoesiaEdgedejavukahAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekhan TervelidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttLeader of ScorpionsLeader of ScorpionsCSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1A333insomniaMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARASeverusSnapeJadelyJadelyitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoRasturatorSir Psycho SexycomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenziPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgKlek357Better look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundBetter look aroundMr Gabiru 749bojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaani aniArkantosnaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskoNikosChalk7TheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterani aniani aniani aniani aniGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxVelAcoVelAcoVelAcoVelAcoVelAcoboromirboromirboromirboromirboromirboromirboromirShcMaxboromirboromirboromirboromirboromirboromirboromirboromirSkid RowShcMaxstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumscombe1985Myxata032larosenalarosenaGrouv0ArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanArkanMr SMDonChelarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenaTheGodfatherEndlessnessGODO16psy4akstormsChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMVincentMandrake85stormsJacQ stankOIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevdragica1KikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiTheDankSavagecekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkMyxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032ChokoBokoIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevbatto6odonaldtdonaldtdonaldtdonaldtCycunka88Cycunka88Cycunka88Cycunka88Cycunka88userlooseruserlooseruserlooseruserlooseruserlooserMenekseEngelmmmorgiivelAndreevignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowJehutimesMuebleitorG21morgiivelMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecDonMitkoWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerShahsabaSoraCycunka888Cycunka888Cycunka888Cycunka888Cycunka888KikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtatahameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameeorcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75nisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisanaVeleVBrokeNBoneSGODO16jonkata

Comments (1)

Весела коледа