Напредък

Boikov - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 3 years ago - 1

И пак мисии!

Започват от днес - 29.11.2019 и ще приключат на 12.01.2020г

Според статията на админите при изпълняването на мисиите ще можем да спечелим общо 500 сила,2000 опит,150 работни точки,700 енергийни бара и много други награди

Изпълняването на мисиите чрез злато ще започне от 1ви януари.

Основни мисии
1.Качи 50 сила - Наградата е 25 сила
2.Отвори 6 пиратски ковчежета - Наградата е по 600 от всяка суровина
3.Дайте своя вот на 10 статии - Наградата е 100 опит и 50 к4 хляба
4.Изпълнете дневните задачи - Наградата е 3 енергийни напитки и 30 базуки
5.Възстановете 2000 енергия,използвайки хляб - Наградата е 10 енергийни напитки
6.Произведете 1 ракета - Наградата е 5 к3 ракети
7.Използвайте 5 енергийни бара - Награта е 1 злато
8.Изпълнете дневната задача на военния си отряд - Наградата е 1 к2 бустер
9.Купете 500 продукта от пазара - Наградата е 1000 склад

Бизнесмен мисии
10.Използвай 6 работни точки - Наградата е 5 работни точки и 200 опит
11.Продай/Купи продукти чрез договори с други играчи - Наградата е 10 работни точки
12.Работи 6 пъти за своя работодател - Наградата е 6 енергийни напитки и 1 къща к1
13.Произведи 3000 продукта - Наградата е 3 злато и 13 енергийни напитки
14.Продай 5000 оръжия или хляба на пазара - Наградата е 10 работни точки и 1000 склад
15.Купи 2000 оръжия от пазара - Наградата е 200 РПГ
16.Работи 8 пъти за своя работодател - Наградата е 16 работни точки
17.Похарчи 28 работни точки - Наградата е 500 опит и 200 сила
18.Иползвай договори за да продадеш/купиш 10 продукта - Наградата е 10 енергийни бара и 10 временни енергийни бара

Военни мисии
22.Направете 700 удара в зададената дневна задача(не е нужно наведнъж,може и в рамките на няколко дни) - Наградата е 700 опит и 70 сила
23.Използвай 20 енергийни напитки - Наградата е 5 злато,5 бомби и 10 временни енергийни напитки
24.Използвай 10 бомби в дадена битка - Наградата е 1 временен хипербар и 10 енергийни бара
25.Произведи 3 бомби - Наградата е 300 лева,30 сила и един временен к3 бустер
26.Направи 1500 удара в дневната задача - Наградата е бустер и 25 енергийни напитки
27.Направи 2000 удара във въстание на страната на въстаниците - Наградата е 200 сила и 2 временни хипербара
28.Направи 50 милиона щета - Наградата е 500 опит и 40 енергийни напитки
29.Направи 2500 удара за своята страна - Наградата е 250 опит,25 енергийни бара и 2 хипербара
30.Направи 2500 удара за своя съюзник - Наградата е 250 опит,25 енергийни бара и 2 хипербара
31.Използвайте 100 енергийни бара - Наградата е 133 енергийни бара
32.Направи 4000 удара за своята държава - Наградата е 40 енергийни бара,400 РПГ и 1 временен бустер
33.Направете 4000 удара във въстания на страната на въстаниците,в които България не е страна - Наградата е 40 енергийни бара,400 РПГ и 1 временен бустер

Приключенски мисии
34.Подкрепи 15 пъти с лев дадена статия - Наградата е 5 злато
35.Спечели 500 точки опит - Наградата е 5 злато
36.Използвай 30 временни  енергийни бара - Наградата е 5 злато
37.Трябва да възстановиш 50 000 енергия чрез хляб - Наградата е 50 енергийни бара и 5 временни хипербара
38.Спечели 2000 опит - Наградата е 200 сила и 200 временни РПГ-та
39.Активирай 7 къщи - Наградата е 7 работни точки,7 временни енергийни бара и един временен бустер
40.Използвай 20 бомби в битка - Наградата е 10 бомби и 20 енергийни напитки
41.Използвай 7 хипербара - Наградата е 17 работни точки,17 енергийни напитки и 200 РПГ
42.Използвай 5000 оръжия(РПГ-то се брои също) на бойното поле - Наградата е 10 злато,35 енергийни напитки и 350 РПГ
43.Посети 33 страни - Наградата е 100 сила,500 опит и 1 временен бустер
44.Събери 27 награди от пиратските сандъци - Наградата е 27 енергийни напитки и 300 РПГ
45.Активирай 2 бустера - Наградата е 1 бустер

Support

Kvii left game day671VeleVEdgetodocebDido55ZarinaZarinaJadelyeradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradeveradevabritouseVokasiMiroMiroMiroMiroMiroVojvoda Novica CerovicRaidenAndreevfreydonkenar123freydonkenar123freydonkenar123ZarinaZarinaZarinaBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfBackOfogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixogphoenixEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporEsporgo2goPoesiaEdgedejavukahAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekAlcekhan TervelidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttidttLeader of ScorpionsLeader of ScorpionsCSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1CSKABG1A333insomniaMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARAMONARASeverusSnapeJadelyJadelyitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoitsoRasturatorSir Psycho SexycomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenzicomenziPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonPicaroonReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgReLaXbgKlek357Bulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorMr Gabiru 749bojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolbojigolFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgFenabgAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaAspirinaani aniArkantosnaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskoNikosChalk7TheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterTheHarvesterani aniani aniani aniani aniGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaGergitaHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhHan AsparuhsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxsPoXxxTheOldMan67TheOldMan67TheOldMan67TheOldMan67TheOldMan67boromirboromirboromirboromirboromirboromirboromirShcMaxboromirboromirboromirboromirboromirboromirboromirboromirSkid RowShcMaxstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounstalounHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumsHoumscombe1985Myxata032larosenalarosenaGrouv0SlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSSlavoSSMr SMDonChelarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenaTheGodfatherEndlessnessGODO16psy4akstormsChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMChrisGayRMVincentMandrake85stormsJacQ stankOIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevdragica1KikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiKikiAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikAnalnia natrapnikZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARZVEARHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiHailipiTheDankSavagecekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkcekolkMyxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032Myxata032ChokoBokoIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevIvayloVanchevbatto6odonaldtdonaldtdonaldtdonaldtCycunka88Cycunka88Cycunka88Cycunka88Cycunka88userlooseruserlooseruserlooseruserlooseruserlooserMenekseEngelmmmorgiivelAndreevignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowignatowJehutimesMuebleitorG21morgiivelMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMMirkoMArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecArmeecDonMitkoWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerWalkerShahsabaSoraCycunka888Cycunka888Cycunka888Cycunka888Cycunka888KikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoKikoSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraSkinaraBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSBrokeNBoneSAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MAhmed MTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeTheArchistrategeNight wishNight wishNight wishNight wishinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniinaroniIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtataIzgariashtatahameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameehameeorcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75orcho75nisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisananisanaVeleVBrokeNBoneSGODO16jonkata

Comments (1)

Весела коледа