Напредък

Boikov - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Financial analysis - 3 years ago - 9

По инициатива на новия ни президент Fenabg,Държавата продължава икономическото подпомагане на играчите!

https://www.fg-a.com/flags/bulgaria-animated-flag-2.gif

За какви фирми се отпускат заеми?
В момента има налично злато за създаване общо на 40 к5 фирми за суровини.Държавата търси играчи,които да създадат някоя от изброените:

1.10 к5 фирми за хранителни суровини (2 създадени,8 свободни)
2.10 к5 фирми за оръжейни суровини (10 създадени,0 свободни)
3.20 к5 фирми за строителни суровини ( 6 създадени,14 свободни)

Особености:

1. Фирмата трябва да се създаде на БЪЛГАРСКА територия задължително!
2. Играчът получава 35 злато заем,а връща 33 ,когато ги събере!
3. Фирмата трябва задължително да е к5 за суровина,като каква суровина ще е,ще се уговори допълнително с всеки.

Списък с играчите,получили заем,и фирмите,които са създали:

1.Zarina - 70 злато - 2 фирми за оръжейна суровина
2.Whitcher - 140 злато - 4 фирми за оръжейна суровина
3.Gergita - 175 - 3 фирми за оръжейна суровина и 2 за хранителна
4.Myxata032 - 35 - 1 фирма за оръжейна суровина
5.Han Tervel - 70 - 2 фирми за строителна суровина
6.userloser - 140 - 4 фирми за строителна суровина


Support

itsoKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergeKapo GergenaskoAlceklarosenalarosenalarosenaGergitaboromirboromirjenkins67EklavyaaMyxata032HrvattodocebovicaAlex1975GODO16VeleVBrokeNBoneSVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVVeleVBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorBulgarian warriorlarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenalarosenanaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskonaskoGODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16GODO16jonkataFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyFrankyUndergradEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmmEngelmm

Comments (9)

nice strategy o7
Благодаря ти за статията о7
Кандидатствам за създаване на Q5 компания за суровини за оръжия. Great, apply to create a Q5 raw material company for weapons
Hi, me too, Raw material for weapons 🙋🏻, thank you
Кандидатствам за Q5 суровини за къщи
всички кандидатур стават чрез лично съобщение към Boikov / all applications are made through a personal message to Boikov
2 к5 суровина за къщи , моля.
2 фирми за строителни ще може ли?
Искам 2 компании. И ще се върна ли в Goldrow?