BeCTHuK

itso - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Warfare analysis - 3 years ago - 31

https://cdn.discordapp.com/attachments/403984792174985216/674524638872862721/top.png
Thanks to ogphoenix for English version :)

Малко късно.... но чак сега намерих време да понапиша това онава ;)
Искам да благодаря на по-голямата част от торяда си за боя дето хвърлиха и ни донесоха първо място! 

/EN/ A bit of a delay, but I finally found some spare time to write some stuff. I would like to thank most of my MU for the fight and the fact that we won first place.


За хората които не знаят, защо се състоя това състезание между лъвчетата и оренда ще кажа с две-три думи: Исках да сформирам силен отряд от български граждани и да вземем с лекота турнира, НО разни кърлежи(за които става дума по-долу) малко след мен започнаха да събират и те.... защо ли? защото оренда бил един велик юнит и много силен и много това и онава.... а реално оренда е Бойков, всичките заслуги като някакъв фактор на отряд са негови, но нека и не забравяме, че и бяха най-многобройният такъв... за това цифрите са доста в тяхна полза :)

/EN/ First of all for those of you who don t know why was there a such a competition between the Lions and ORENDA, I will explain briefly: I wanted to form a strong Bulgarian military unit with Bulgarian citizens so that we could easily claim the tournament, but a few mites/ticks (mentioned below) started gathering shortly after me... Why you ask? Because ORENDA was a great unit, that s very powerful etc, etc... In reality, ORENDA is Boikov, and every merit that ORENDA has as a unit is because of him. However let s not forget that they had the most players, that s why the figures are what they are.

Както и да е... съобщено ми беше, че събират топ играчите, а в същото време аз не съм бил поканен.... и в същото време съм бил даже крал играчи :D :D :D както и да е... за това беше цялото състезание и облога ни с кърлежа... който отменихме в последствие, но той заедно с брат му пиявицата(който нямаше смелост да се обзаложи) не спряха да бият до края само и само да се опитат да ми натрият носа. Е браво, успяхте! :D По-сладка нямаше как да е победата...

/EN/ Whatever. I was informed that they are gathering Top players and that I am not invited, at the same time I was accused of stealing players 21 21 21, whatever. That s why we had such a fierce competition and that s why I had a bet with the mite, that was subsequently canceled, but he and his brother the leech (who didn t have the balls to bet) didn t stop fighting till the end, just so they can show me up. Well, you did it! 21 Victory could not have been sweeter!

Второ искам да честитя и на ORENDA които принципно си бяха победители макар и загубили в крайна сметка. 
Преди да питате, защо им честитя ще отговоря: защото без особени инвестиции те удариха доста стабилна щета, да определено над 75% не беше нужна, но с изключение на няколко кърлежа те си биха временни награди и някоя друга вафла - без да прекаляват. Да определено мога да кажа и че когато има нужда едва ли ще повторят повечето от тях(тези неактивните които бяха доста активни по време на турнира, а и доста от тях и изхабиха целия си сток), но там има хора които си стиснаха вафлите въпреки всичко и ги запазиха за важните битки - да има такива хора там и то няколко!

/EN/ Secondly, I would like to congratulate ORENDA who were basically winners, even though they eventually lost. Before you ask, why do I congratulate them: Because they did very decent damage without wasting a lot of resources. Yes, maybe 75% was not needed, but excluding a few mites, they fought with temporary rewards and the occasional energy bar, without overcommitting. I can definitely say that when there s a need, I doubt that most of them can repeat that achievement ( the inactive ones which were very active during the tournament, and actually most of them wasted a large portion of their stock), but as I said there are a few people there that didn t want to spend Energy bars and saved them for important fights - Yes! There are several such people there.

Е има и други.... тия които до последно наливаха по разни тъпи битки след като една седмица ревяха по нас как сме били разсипвали щета... е това е турнир както с отрядна, така и с лична изгода(ако мога да го нарека така) и всеки си поставя дадени цели и по един или друг начин си плаща за тях. Тези хора за които говоря от този отряд имат своите етикети вече като кърлеж, пиявица и т.н. все такива животинки дето ти пият от кръвчицата или иначе казано пият от нечия друга в играта. Както и да е....

/EN/ There are others that spent at lot until the last minute in pointless battles, after screaming at us for a whole week how we wasted our damage... Well this is a tournament with a MU AND a personal gain ( if I can call it that) and everyone can set his own goals and pays to achieve them one way or another. The people that I am talking about from that unit have their nicknames now such as mite, leech and so on. All these animals that suck your blood, or suck from someone else in the game. Whatever...


За доброто представяне на Оренда има и още една НЕмаловажна причина - в началото Бойков раздаваше по-евтини оръжия, реално не мога да му кажа какво да прави със СОБСТВЕНИТЕ си оръжия(това не са били държавни оръжия!), но определено това някак си не беше редно...

/EN/ There s another reason for ORENDA s good performance - at the start Boikov was giving out cheap weapons. Of course, I can t tell him what to do with his OWN weapons ( they weren t Government weapons), but I still feel that it wasn t right...

В нашия отряд - Bulgarian Lions нямаше съплай... имаше няколко хиляди продадени оръжия от мен на хора в отряда на по-ниска цена, но тя беше 35/1000, не 25/1000 и определено не в тези количества :)

/EN/ In our unit Bulgarian Lions, there was no supply. I sold a few thousand weapons to people in the unit at 35/1000, NOT 25/1000 and definitely not in these quantities 21


Преди да започнат снимките със стената на СЛАВАТА и стената на СРАМА искам да благодаря на 25-те човека от отряда които си направиха труда да побият. Останалите... не искам да ги коментирам, някои от тях вкараха повечето щета в последния ден, което  определено помогна, но нямаше да има нужда от него ако си бяха играли играта през тези две седмици.... 

/EN/ Before I start the Hall of Fame/Shame pictures, I would like to thank the 25 people in the Unit who worked hard to put good damage. The rest... I don t want to comment, some of them did some damage in the last day, and that definitely helped, but there wouldn t have been a need if they played the game throughout these two weeks...


Приготвил съм една таблица в която е сметната щетата на отряда според erev2tools в която има доста липсваща щета, но такива бяха цифрите там.... Та поиграл съм си с  цветовете.... за да се види реално кой е бил и кой не... съжалявам ако някоя щета не е била обновена и е в грешен цвят, но.... това е положението... :)

/EN/ I have prepared a table that calculates the MU damage according to Erev2tools. There s a lot of damage missing in there, but those were the numbers I can work with... I ve played around with the colors...so that you could see who fought and who didn t... I am sorry in advance if someone s damage wasn t refreshed or is in the wrong color...


Е естествено и ние имаме своите пиявици които сега смучат мина, а са се изложили ДОСТА! Удобен момент да ги покажем... и реално да се види колко хора сме постигнали успеха!
За някои от тях знам причината да не могат и те са основателни и разбираеми, но за да няма двоен стандарт не съм ги отделял.

/EN/ Of course, we have our own leeches that are leeching a gold mine now, and they messed up BIG TIME. It s a convenient moment to expose them...and to see realistically how many of us made this success a reality!
For some of them, I know the reasons, and they were legit and understandable, but to avoid double standards they are still on there.

https://cdn.discordapp.com/attachments/403984792174985216/674511441306320936/stats.png
Ще помоля да се сдържате от тъпи коментари кой къде и колко е набил!
Ако си мислите, че като биете в десет битки по един милярд вместо в една десет сте по- убави жестоко се лъжете!
Сега една извадка след първата седмица(не съм сигурен дали не е от събота или неделя, но както и да е) и в края на турнира.

/EN/ I would like to ask you to refrain from stupid comments as to who fought where and how much.
If you think that doing 1 billion damage in 10 battles than 10 billion in one battle makes you better, you are lying to yourself!
Now I d like to bring out a snap from week one ( not sure if it was Saturday or Sunday, either way) and one from the end of the tournament.

https://cdn.discordapp.com/attachments/403984792174985216/674513478836551681/week.pngОбщо взето почти през цялото време на турнира изоставахме с едни 20-25 милярда от оренда и до преди последните дни дори не бяхме на 2ро място... но в края без абсолютно никаква организация(цялата ни организация беше от няколко съобщения от мен - не повече от 5 за двете седмици) мисля си направихме много добро представяне!
Сега да покажем и малко постижения:

/EN/ We were behind ORENDA throughout the whole period by roughly 20-25 billion. And before the last few days, we weren t even second, but at the end without any kind of organizing (all I did was send like 5 messages for the span of two weeks), I think we did pretty good!
Let s show some achievements:

https://cdn.discordapp.com/attachments/403984792174985216/674518022870007838/halloffame.png+ нашите герои - тяхната щета се равнява на ‭138.330021168‬ милиарда:
/EN/ Our heroes and their damage is - 138.330021168 billion
https://cdn.discordapp.com/attachments/403984792174985216/674524859283537920/soldiers.png
Те взеха 13 от 50 места в Света и 4 от 10 декорации за техните профили! Гордея се с вас момчета!
но стига толкова хвалби за това колко съм велик и колко е силен отряда ни... нека покажем малко извадки на кърлежите....

/EN/ They took 13 out of 50 places in the world and 4 out of 10 decorations for their profiles! I am proud of you boys! But enough praise for how great I am, and how strong our MU is... Let s show a few mites:

https://cdn.discordapp.com/attachments/403984792174985216/674533599541723136/bla.png
Сигурен съм, че мога да извадя и още няколко, но не ми се занимава... то ясно видяха всички.... :)

/EN/ I am sure that I can bring out more, but I can t be asked... I think everyone has seen enough...

Кърлежчета... знам, че е кофти да сте втори, но просто сте слаби! Това е! Колкото и да ви помогна отряда вие пак показахте, че не струвате! Водехме със седем милярда 2-3 часа преди края на деня... и въпреки напъването пак сте ВТОРИ!

/EN/ Mites... I know that it sucks to be second, but you just suck! That s it! Regardless of how much help your unit gave you, you still showed that you are worthless! We led by 7 billion 2-3 hours before the end and despite tryharding you still finished SECOND!

И да допълня и БЛАГОДАРЯ на Patton i coassss за подкрепата! Това е един такъв момент в който ДЪРЖАВАТА отказва да ти помогне, а ВРАГА го прави - казвам враг, защото първо се бори за място в турнира и второ страната му вуюва с нашата... а определено без тези оръжия щеше да ми е по-трудно да се справя... е шапка му свалям и макар да каза, че няма нужда аз му подарих 150-те злато от наградата ми! И въпреки всичките му изцепки, които винаги са били за доброто на Сърбия... поне към мен е бил точен!

/EN/ I would like to add that I am grateful to Patton and coass for the support! That s the moment when the COUNTRY refuses to help you, and the ENEMY does - I say, enemy, because firstly he is fighting a tournament spot, and second our country is fighting with his..., and definitely without the weapons, he provided I would have found it hard to make it...Hands down to him! And despite showing that he doesn t need it, I gave him the 150 gold of my tournament reward! Despite everything he s done, everything was for the better of Serbia..... He s never done wrong by me!

Respect coassss o7


https://cdn.discordapp.com/attachments/549574581472591882/674539811167535134/q.png


Скоро ще има свободни места в BULGARIAN LIONS само и ЕДИНСТВЕНО за активни играчи! Българите са винаги с приоритет!

/EN/ Soon there will be free spaces in Bulgarian Lions only for ACTIVE players! Bulgarians take priority!

Support

coassssogphoenixKirolegolasHereli007Hereli007Hereli007AdminAdminAdminAdminAdminAdminAdmin

Comments (31)

Как няма да има свободни места като всичко ти е мултаци и чужденци бе хахахахаха
o7
o7
Wow Itso, I could hire you in my firm. I always need a worker who will make such good analyses and reports.
Благодаря, че си изкараш снимки, които показват как бия за наш съюзник, за да отмия срама от вашите действия и да не бъдем изхвърлени от съюза(което все още не се знае дали няма да се случи). Покажи 1 битка в която вие имате повече щета от Оренда срещу ДС. В 9 сутринта на последния ден, ти наби 4.4 милиарда в безсмислено въстание за Словения http://prnt.sc/qxsimx
I have one question, are Kapo Gerge and Better look around the same player?
I have one question, are Kapo Gerge and Better look around the same player?
ofc, behavior of a person with a mental disorder. Paranoid schizophrenia
Единия си ляга с твойта другия става с нея
Защо не показа колко наби в Сърбия? Или защо не показа БГ лъвчета колко наливаха в рв-та или атаки от Сърбия, защото нямаше ДС? Wink Затова ще си останеш егоистично лайно, което ще си гъделичка егото докато не се пукнеш Laugh Съжалявам те, че животът ти никога не е бил и не ще бъде цветущ за теб Laugh
Хубава е статията и детайлна, липсва обаче основното нещо, че се скрихте в атаките срещу Сърбия с ДС, за да имате по-висок шанс да спечелите турнирът. Понеже не ти се занимава, си показал само скринове по твой вкус, като първо агитираш да не се коментират ненужно набитите щетите, а в края на статията правиш точно това. Ето по-важните битки със Сърбия: 1. https://prnt.sc/qxdoxo... 2. https://prnt.sc/qxdq39 3.https://prnt.sc/qxdrl3 ... 4. https://prnt.sc/qxtylu... 5https://prnt.sc/qxdtoc... 6. https://prnt.sc/qxdura... 7. https://prnt.sc/qxdvnz... При положение, че двата отряда свършват с по 180+милиарда е несериозно да казваш, че отрядът завършил на второ място е слаб.Показва само колко тежко приемаш вторите места и че искаш да спечелиш на всяка цена, без да те интересуват останалите, освен ако не можеш да ги използваш. Трябваше да си се реваншираш и за загубеното 1-во място в Beyond the limits. Продължаваме напред, както е клишето о7
@edge Kakto i v dvata otrqda imashe i ot dvete... ako vsi4ki biehme navsqkude kartata shteshe da izglejda po drug na4in Laugh English version but the article owner is AFK, apparently
Bg lions = overkill mu
*is ready
Пфф, едва я дочетох тази помия. Мога да оспоря всеки един абзац в нея. Laugh Ицо, тази стятия можеш да си я сгънеш прилежно и да си я прибереш в задника.
Е,казваш,че нямаш право да казваш на другите какво да правят с оръжията си,пък ме съдиш,че съм ги давал на 25,не на 35.Аз и на 20 ги давах по едно време,дадох и безплатни на някои хора за танкиране в албанската атака,защото нямаха пари,какво значение има?Помогна това да вземем много важни битки,спестявайки на държавата около 80-90к оръжия.Иначе хората щяха или да бият на ръце и щяхме да изгубим доста важни битки или щяха да ползват раздаване от държавата ,когато има ,и да увътрим склада с хиляди.
@Boikov казвам, че това е boost и е против правилата... защото ти не ги даваш по-евтино, ти ги даваш на загуба! Купуваш на 40 и даваш на 25... както и да е казах, че няма да те съдя така си преценил така си направил, но недей ми казва, че тия оръжия всичките са набити в Албанската битка, защото и аз бях там! И аз бих и и аз използвах държавни оръжия + временните ми награди и базуки. @V e l e V заповядай! @Edge - аз не съм казвал, че ние сме били само в приоритетни битки или нещо такова! Ние си играхме за турнира съвсем открито и безкористно! Въпроса беше, че твоите кърлежи не спряха да плюят и говорят глупости за това и накрая и самите те го направиха, но имаше и други като МОНАРА които си го правеха през цялото време! А в един от примерите дето си дал - https://prnt.sc/qxdq39 - ако извадим 1 човек от отряда щетата става равна... така е и в другите без последния за София, където въпреки 20-те милярда стена твоя отряд дойде и наля още 5 Wink чети внимателно детайлната ми статия... моля ти се, специално заради тези които не го направиха съм казал, че на отрядно ниво за мен сте победители!
o7
ORENDA is still best MU
и нека вземем пример с битката за изтриването на Албания - https://www.erev2.com/en/battlefield/12667/1 - кажи ми нормално ли да е се тупате в гърдите? Макар и да сте направили повече щета то се видя кой танкира в края... http://prntscr.com/qxzc1j - кажи ми това нормално ли е? Забранено ли е да имаме албанци или псевдо такива в отряда и те да не искат да бият? Забранено ли е чужденците да не следват на всяка цена интересите на БГ? Не има си цена всичко... и всеки сам си решава къде кога и защо да бие!
Хахахахахйаа колко е жалък.. Вика ако махнем 1 човек щетата е равна, а тоя 1 човек е набил 10 МИЛИАРДА.. КВО ТОЛКОВА 😂😂😂😂 После показва, че няколко човека са вкарали повече щета, но Въпреки това Оренда е набила повече щета, ми кое е за хвалене, че не разбрах 😁😁😁 отряда ви(ти и твоите 10 профила) си изяде вафлите и рпг-тата за тоя турнир🤭🤭 да не говорим за чужденците, които на 80% от случаите се биха срещу България и Оренда, а гърците срещу съюзника ни Франция Smile
Ицееее... не си запознат с правилата, егото те залива отвсякъде. Забранено е, ако по-малък акаунт бууства по-голям. А Бойков е давал на всички хора на много ниска цена и може да си го позволи, защото е топ акаунт. Просто си егоист, но пробвай и ти да си завреш егото в гъза и да последвал примера на Бойков. Обещавам, че нито админа ще те банне или ти направи проблем, нито никой. Играй си тъоата игра със скапаният ти скрипт и престани да обвиняваш всекиго, включително хора от твоят отряд. Жалка личност си Smile
@Espor - пиявицо.... аз кога го правих, Бойков строи фирми... може само да ме радва това което прави, но поставянето на 1 отряд пред друг... не бих казал! @Better - кърлеж.... това, че вие сте 40 Българи, а ние 30 дава съществена разлика в биткитеи аз НЕ го крия. Мисля, че нагледно показах в статията кой от отряда колко е бил... а също така и показах колко са набили нашите 10-тина човека - 1 милярд по-мало от целия ви елитен/топ отряд! А кучетата лаят иначе... http://prntscr.com/qy0541 http://prntscr.com/qy05fg http://prntscr.com/qy05md .... хаха, че вие 3мата не правите само моята щета? Ама иначе много блъскате? Дори Edge който прави забележки (или поне така го приех) не е направил колкото мен... пък после аз къде си пилея щетата ми гледате... хаха жалка работа
o7
i am facepalming till my head hurts to this whole thing BTW belgrade fight when Bg finally won it was after tournament cause during tournament nobody dared to shoot vs DS + Even after the event i didnt see the heavy hitters Picaroun ,Kiro ,Itso shooting in the belgrade hard But oh well congratulations for winning the tournament and i really hope BG still has weps to fight their wars now that tournament is over
Ицее, не случайно егото те изяжда отвсякъде... https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Егоизъм Прочети го - отговаряш на всичко написано. Човек освен да те съжали, друго не може Smile
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Егоизъм
ето чети и ти, че явно не знаеш - https://bg.m.wikipedia.org/wiki/какво+е+да+си+победител https://bg.m.wikipedia.org/wiki/кърлеж https://bg.m.wikipedia.org/wiki/пяивица
Заври си ги тия четива в гъза. Честота загуба на изборите, хората не те желаят Smile
Lions are best MU in balegaria
Bulgarian Lions at his best! o7