Irefutabil News

Dellex - Newspaper from Romania -

Published in Romania - Financial analysis - 3 years ago - 0

                                           Criza economică generată de pan­de­mia de Covid-19 poate repre­zenta o oportunitate pentru România, care, după 30 de ani de dez­echi­libre, ar putea să folosească resur­se­le pe care le deţine pentru a găsi soluţii de spri­jin şi relansare a economiei româneşti, au spus speakerii prezenţi în cadrul celei mai mari video­con­ferinţe pentru antreprenori “Cum trecem îm­preună criza“, organizată ieri de Ziarul Financiar şi Banca Transilvania alături de Scandia Food.
„România poate să transforme această criză într-o oportunitate de relansare a investiţiilor pu­bli­ce în zone cheie precum sistemul de sănătate, edu­caţie, infrastructură. Sistemul bancar dispune de resurse pentru a le susţine“, a spus Omer Tetik, CEO Banca Transilvania. El consideră că în aceste momente antre­pre­norii trebuie să ia în calcul şi impactul pe care alte in­dustrii sau sectoare de activitate îl pot avea în do­meniile care astăzi sunt pilonul economiei. „Fieca­re se gândeşte la busi­nessul lui, la sectorul lui, dar nu văd o discuţie unde să se facă legătura cu alte sectoare. Să se pună problema «Sectorul meu ce impact are asupra altora sau ce alte sec­toa­re au impact asupra domeniului în care activez eu?».“
                   
                     La rândul său, Tiberiu Moisă, director general adjunct Mid Corporate şi IMM în cadrul Băncii Transilvania, consideră că perioada de dinainte de februarie 2020 nu era cea mai sustenabilă pentru economia românească, în condiţiile în care impor­tu­rile sunt mai mari decât exporturile, România are deficit în industria alimentară, nu consumă din producţie internă nici în sectoarele care ar trebui să fie dominante româneşti.
„Nu tot ce se întâmplă în acest moment, chiar da­că situaţia de acum este foarte dură, este negativ pentru economie. Dacă reuşim să ne întoarcem ochii de la zbaterea pe care o are antreprenorul la nivel micro şi să ne uităm la nivelul macro, am pu­tea să vedem o oportunitate istorică pentru economia românească“, a spus Tiberiu Moisă.
                   
                    Silviu Stratulat, avocat în cadrul casei de avocatură Stratulat Albulescu, spune că în această pe­rioadă este nevoie de investiţii publice, idee sus­ţinută şi de Cristian Erbaşu, proprietar Construcţii Erbaşu şi vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC).
Astfel, Cristian Erbaşu spune că pe perioada cri­zei este important ca domeniul construcţiilor să nu îşi întrerupă activitatea, deoarece acest sector reprezintă una dintre sursele care rotesc motoarele de repornire a economiei. „Investiţiile trebuie să sca­dă cât mai puţin posibil. Proiectele de dez­vol­ta­re trebuie să fie sursa de repornire a economiei, dacă acestea se închid, pe orizontală sunt afectate mul­te alte activităţi. Chiar şi sectorul serviciilor, dacă vrem să îşi revină, avem nevoie ca unităţile de pro­ducţie să diminueze ritmul cât mai puţin po­sibil. Servicile vor fi revitalizate doar dacă există producţie“, a spus Cristian Erbaşu.Sursa-ziarulfinanicar.ro

Support

BaninyAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyuAndreyu

Comments (0)