AhoorA

Alir3za - Newspaper from Iran -

Published in Iran - Political debates and analysis - 19 Oct 2018 02:32 - 8

345

با سلام خدمت دوستان گل
سریع میرم سر اصل مطلب

:با تشکیل اولین دوره مجلس ایران اولین انتخابات درون مجلسی انجام گرفت و هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند
رئیس مجلس: بابک
نائب رئیس: رضا
سخنگو هم طبق مقاله ای که مشاهده میفرمایید بنده هستم در خدمتتون

در روزهای گذشته مجلس درگیر بستن پیمان های دوستی و تصویب قوانین اولیه مجلس بوده است
همانطور که از جنگ های رخ داده و پیمان های تصویب شده مشخص است اتحادها نیز شکل گرفته اند و ام پی پی ها گویای متحدین ما هستند

:قوانین اولیه مجلس که به تصویب اکثریت اعضاء رسیده است را خدمت شما ارائه میکنم

-= مجلس ایران =-

هیأت رییسه: شامل سه عضو رییس، نایب رئیس و سخنگو که وظیفه مدیریت و نظارت بر امور مجلس و جلسات نمایندگان را بر عهده دارند

ماده اول: طرح ها قبل از بررسی در صحن باید به اطلاع هیئت رییسه برسد چنانچه طرحی فاقد شرایط بررسی باشد هیئت رییسه میتواند از طرح آن در صحن غیرعلنی جلوگیری کند

ماده دوم: هیئت رییسه باید دلایل عدم داشتن شرایط را برای نماینده پیشنهادی طرح ذکر کند تا نماینده به رفع ایرادها اقدام کند

ماده سوم: پس از اعلام موضوع نماینده پیشنهاد دهنده طرح باید تنها در یک پیام طرح خود را توضیح دهد

ماده چهارم: پس از بیان طرح 5 نماینده که نوبت گرفته اند میتوانند دلایل مخالفت یا موافقت خود را با طرح مذکور مختصر و مفید اعلام کنند پس از نظر نمایندگان، نماینده پیشنهاد دهنده طرح میتواند در 3 پیام پاسخگوی سوالات و اشکالات مطرح شده باشد پس از اعلام نظر نهایی نماینده ی پیشنهاد دهنده طرح، هیات رییسه باید طرح را به رای بگذارد

ماده پنجم: طرح برای تصویب باید بیش از 50 درصد آرای مثبت را کسب کند

ماده ششم:چنانچه وزیری بر روی طرحی نظر کارشناسی داشته باشد باید نظر خود را برای هیات رییسه ارسال کند تا در صحن مطرح کند

ماده هفتم: نمایندگان موظف به حفظ نظم جلسه و صحبت در چهارچوب طرح مشخص شده هستند در صورت تخطی با اخطار از طرف هیئت رییسه و در صورت تکرار از گروه مجلس به مدت 24 ساعت حذف می شوند

ماده هشتم: کلیه نمایندگان و دولت موظف به حفظ شأن مجلس بوده و در صورت توهین به مجلس یا نمایندگان یا دولت، هیئت رییسه پس از اخطار میتواند شخص خاطی را 24 ساعت اخراج کند و در صورت تکرار تا پایان دوره اخراج کند و دلایل را در صحن علنی بیان کند
*تبصره: رسیدگی به تخلفات رخ داده در مجلس بر عهده هیئت رییسه می باشد و نمایندگان و دولت باید مراتب اعتراض خود را به ایشان برسانند.

ماده نهم: نمایندگان می توانند در صورت تشخصی عدم صلاحیت هیات رئیسه یک یا کل آنها را برکنار و هیئت رئیسه جدید تشکیل دهند

ماده دهم: برای استیضاح هیئت رییسه حداقل 5 نماینده باید درخواست دهند. درخواست استیضاح بعد از بیان دلایل 5 نماینده باید به رای گذاشته شود هیات رییسه می تواند در 3 پیام پاسخگوی اشکالات و سوالات نمایندگان استیضاح کننده باشد.


ماده یازدهم: هیچ کدام از نمایندگان ÷یش از تصویب طرح در گروه مجلس اجازه ارسال لایحه در بازی را ندارند و در صورت عدم رعایت، بدون اخطار و تا ÷ایان دوره از مجلس اخراج خواهند شد
*تبصره: درخواست لایحه های دونیت و چاپ از جانب دولت نیاز به تصویب در مجلس ندارد ولی رییس جمهور یا وزارت اقتصاد در هر زمانی باید پاسخگوی هزینه های انجام شده از خزانه باشند.

ماده دوازدهم: نمایندگان و دولت موظف به حفظ حریم مجلس و بحث های مطرح شده می باشند و فقط هیئت رییسه اجازه دارد گزارش رویدادها یا مصوبات را خارج از مجلس علنی کند

ماده سیزدهم: وزرا و رییس جمهور فقط میتوانند لایحه چاپ ریال و دونیت ریال همچنین لایحه دشمن طبیعی و ام پی پی رو بدون هماهنگی مجلس ارسال کنند لازم به ذکر است درصورت سوال نمایندگان در مورد این لوایح دولت مجاب به پاسخگویی میباشد

ماده چهاردهم: وزرا و رییس جمهور نمیتوانند برای هیات رییسه مجلس کاندید شوند

ماده پانزدهم: اعضای دولت حق شرکت در انتخابات و دادن رای برای انتخاب اعضا هیئت رئیسه مجلس را ندارند

ماده شانزدهم: سخنگو مجلس موظف است در 3 مرحله گزارش کار مجلس رو به اطلاع بازیکنان از طریق مقاله برساندبعد از انتخابات هیئت رئیسه و معرفی اعضا هیئت رئیسه
بعد از 15 روز کاری
بعد از پایان دوره مجلس و انتشار لوایح تصویب شده

ماده هفدهم: هیچ یک از نمایندگان و اعضای حاظر در مجلس حق گرفتن اسکرین شات از مباحث مطرخ شده در مجلس رو ندارندتبصره: اسکرین از رای گیری های مجلس جهت انتشار مقاله و اطلاع رسانی ازاد می باشد و باید با اجازه هیئت رئیسه نسبت به انتشار مقاله اقدام کرد
تبصره 2: سخنگو مجلس نبازی به گرفتن اجازه برای انتشار اسکرین ها در مقاله ندارد

موفق باشید
Alir3za


https://www.erev2.com/public/upload/citizen/3219.jpg

Support

saeid1379

Comments (8)

o7
Smile)))
عالی و موفق o7
@MarhaM میخندی؟
لاب لاب لاب لاب 😂😂😂😂
@kamran 🤣🤣🤣
O7 عالی بود علیرضا جان
07