The word of Ra

Published in Croatia - Political debates and analysis - 2 years ago - 13

https://hercegovackiportal.com/wp-content/uploads/2019/12/zastava-hrvatska.jpg
Pozdrav dragi prijatelji,
Ovaj članak je informativnog karaktera za igrača JerryZGB,igrača koji svaki dan priča praznu priču na zidu naše države.Više puta sam ga pitao na privat da priloži dokaz koji potvrđuje svoje konstatacije da sam nešto takvo izjavio.Međutim,pošto mu je mozak ispran od strane određene osobe zamolio bi ga da se malo obrazuje.Pošto je pravo moja struka u RL,u nastavku ću mu objasniti što ustvari znači DOKAZ!. 


U pravu, izvor saznanja o činjenicama koje se utvrđuju u postupku. U sudskom i upravnom postupku utvrđuju se pravno relevantne činjenice, kao i činjenice-indiciji i pomoćne činjenice. Pravno relevantne činjenice one su na postojanje kojih reagira tijelo što vodi postupak primjenom materijalnoga (materijalnopravno relevantne činjenice) ili procesnog prava (procesnopravno relevantne činjenice). Kada se dokazima ne može utvrditi postojanje pravno relevantnih činjenica (direktni, izravni ili neposredni dokaz), utvrđuju se činjenice-indiciji (posredni ili indirektni dokaz). To su činjenice koje nisu pravno relevantne, ali na temelju kojih se može zaključiti o njihovu postojanju. Primjerice, otisci prstiju, tragovi krvi i sl. Činjenice-indiciji imaju dvojak karakter: predmet su dokazivanja, ali i same služe kao svojevrstan dokaz; zato ih neki teoretičari nazivaju dokazima u širem smislu riječi. Pomoćne činjenice služe za provjeru vjerodostojnosti dokaza (alibi, provjera autentičnosti isprava i dr.). Vrste su dokaza: iskazi osoba (iskazi stranaka u postupku, svjedokâ i vještakâ), isprave i tehn. snimke. Iako se u dokaznoj teoriji kaznenoga postupka kao dokaz navodi iskaz okrivljenika, a ne i iskaz drž. odvjetnika kao stranke, nesumnjivo je da i taj iskaz može poslužiti u praksi kao dokaz radi utvrđivanja procesnopravno relevantnih činjenica. U teoriji dokaznoga prava sporno je je li vlastito opažanje tijela koje vodi postupak (sud, upravno tijelo) provođenjem pojedinih radnji (očevid, rekonstrukcija i dr.) posebna vrsta dokaza, različita od navedenih, ili je to poseban oblik utvrđivanja činjenica, različit od dokazivanja. U procesnim zakonima postoje osnove za obje tvrdnje.
Pravna dužnost stranaka da dokažu neku činjenicu naziva se teret dokaza. Ako stranka, na kojoj je teret dokaza, nije podnijela odgovarajući dokaz, smatra se da činjenica koju je trebalo dokazati ne postoji. U akuzatornom postupku (suvremeni građ. postupak, većina suvremenih kaznenih postupaka) teret dokaza u pravilu leži na tužitelju. U drugim tipovima postupka (pov. inkvizitorski postupak, kazneni postupak mješovitog tipa, pojedini upravni postupci i dr.) tijelo koje vodi postupak izvodi dokaze i na vlastitu inicijativu. U tome postoje rijetke, ali važne iznimke onda kada teret dokaza leži na tuženiku. Važna je i iznimka koja postoji u hrv. kaznenom postupku, gdje je drž. odvjetnik dužan podnijeti dokaze u prilog optužbi, kao i dokaze koji idu u korist okrivljenika. U praksi, stranke radi jačanja svojega procesnog položaja iznose dokazne prijedloge, bez obzira što teret dokaza nije na njima. To dovodi do podjele tereta dokaza, bez obzira na to na kome formalno teret dokaza leži. Dokazni postupak pred sudom ovisi o tipu postupka, no, u načelu, prije se izvode dokazi koje je predložio tužitelj, a zatim oni koje je predložio tuženik/okrivljenik. Sud može dokazni prijedlog odbiti ako se odnosi na nedopušten ili nevažan dokaz, ako je prijedlog neprikladan, nepotpun, nejasan ili je usmjeren na znatno odugovlačenje postupka. Dokazi se izvode u formi propisanoj zakonom kako bi se osigurala njihova kvaliteta, njihov sadržaj očuvao za daljnje potrebe postupka te omogućila kasnija provjera. Nepoštivanje forme može dovesti do nevaljanosti dokaza. Sudske se odluke u pravilu ne mogu temeljiti na nezakonitim dokazima. Primjerena je definicija nezakonitog dokaza iz hrv. Zakona o kaznenom postupku (čl. 9. st. 2.) kao onoga koji je pribavljen kršenjem prava obrane zajamčenih Ustavom, zakonom ili međunar. pravom, prava na dostojanstvo, ugled i čast te prava na nepovrjedivost osobnog i obiteljskoga života te onoga koji je zakonom izričito označen kao nezakonit. Nezakonitima se smatraju i oni dokazi koji sami po sebi nisu takvi, ali se za njih saznalo korištenjem nezakonitih dokaza.


ČITAJ POLAKO I NADAM SE DA ĆEŠ SKONTATI DA TI JE TVOJ DRAGI PRIJATELJ SAMO NAPUNIO GLAVU GLUPOSTIMA. UKOLIKO SI STVARNI IGRAČ PRESTANI VIŠE DA SE SRAMOTIŠ. GODINAMA TE LJUDI ZNAJU KAO DOBRU I NORMALNU OSOBU I ODJEDNOM PRAVIŠ NEKE SCENE. UKOLIKO SI SAMO JOŠ JEDAN OD MNOGIH BOTOVA  PLAČEKA ODNOSNO ASSECA ONDA NASTAVI SA SVOJIM GLUPOSTIMA. MA KOLIKO GOD PLAKAO VLAST NIKADA NEĆEŠ DOBITI.o7 i oprostite na Capslock-u
Morao sam samo da naglasim neke stvariMinistar odbrane,
Salah

Support

DanielGOINnEsTaTaurus

Comments (13)

eng?
I will write it you on privat
Ништа ћирилица ?
TBPTKO da sam pisao ćirilicu taj igrač ne bi znao pročitati.A sve su prilike da kako treba ne zna ni ovo pročitati.Posjeduje veoma mali kapacitet inteligencije.Ali zato kada treba spamati po zidu tu je prvi
Јусуф је ЛОПОВ !!!!
Au, a neka ženska guza, ništa. We want boobs
Hvala na pojašnjenju šta u biti znači riječ dokaz po pravilima advokature
Hahaha biti će boobs u sledecem articlu Laugh
Salah plaći i narikuj kao pravi poturica .... ti si nesposoban i u rl kao i u igrici..
Znamo obojica ko je nesposoban. Mogu ti držati lekcije u vezi svega.Kako politike,tako i poslovanja kompanije.Zato pokrij se ušima i odlepršaj Laugh
Salah idi se liječi - svoje komplekse iz STVARNOG ŽIVOTA o tome koliko si nesposoban i koliko se uvlačiš u guzicu igračima iz HR i srbije - o tome se može pisati roman - o prvom uvlakaču poturici ....
O7 Hermano Salah o7 I understand what it is to battle with this type of people, I have no pasibility with this type of people O7 o7 I keep an eye out for more information from the fake people. O7
Ima jada kad bosanski Turčin vlada.