Drum nou

visator - Newspaper from Romania -

Published in Romania - Social interactions and entertainment - 7 months ago - 0http://www.youtube.com/watch?v=j0-JeOxyFUoab_channel=Visator5

Migrație periodică a păstorilor și a turmelor (de oi), primăvara de la șes la munte sau de la sud spre nord și toamna de la munte la șes sau de la nord spre sud, în vederea asigurării pășunii pentru animale. ( conform DEX)
Prin transhumanță oile transportau pe blana lor,  de colo dincolo, semințe de plante pe care le semănau involuntar.
Transhumanța  dăinuiește, și azi,  în România , nu sub altă formă, același obicei dar pe zone mai restrânse.
În România sunt parcurile naționale și rezervațiile naturale și științifice, unde păstoritul nu este permis, dar sunt zonele tampon unde se poate realiza această ocupație.
Incendiile provocate de om pe lângă păduri care au dus la mari dezastre , arderea necontrolată a miriștilor.
Nu vorbesc de incendiile puse intenționat de oamenii care au ales această cale să facă rău.
În Australia, băștinașii acelor locuri cunoșteau foarte bine efectul uleiurilor provenite de la pădurile de eucalip.
Eucaliptul își leapădă crengile uscate și produce niște uleiuri volatile care sunt, de fapt, un combustibil. Se produc vapori de gaz. Pădurile de eucalipt sunt cele mai întinse din Australia. Eucaliptul are semințe rezistente la incendii și caută apă prin rădăcinile lor foarte mari și adânci.
Australia nu excelează la capitolul apă dulce.
Nu mă pierd în detalii cu hectarele de acolo, nu are rost.
Prin luna octombrie, băștinașii provocau incendii controlate ca să prevină aceste dezastre naturale. Temperaturile în vara australiană sunt foarte mari.
DAR oamenii moderni, unele organizatii , create cică pentru protecția mediului și stoparea efectelor încălzirii globale, au militat să nu se mai producă aceste incendii controlate.
Se bat cap în cap lucrurile, autoritățile australiene și acești ecologiști se împung în loc să rezolve problema.
Oamenii au îngrădit marile fluvii și râuri, cu baraje și alte lucrări,   de pe planetă , au modificat habitate și au stricat zone umede importante.
Lăcomia oamenilor, care s-au urcat până în vârful muntelui și au coborât în abisul apelor, și-a pus amprenta pe tot ce mișcă.
Gălăgia din mediul sălbatic, unii dintre noi dăm drumul la muzică și deranjăm fauna sălbatică și pe alții. Motoarele motocicletelor și mașinilor care se aud pe peste tot în sălbăticie.
Mulți voluntari se implică să curețe gunoiul lăsat de alții să ne putem bucura de o natură vie și curată.
Unii  ecologiști care fac mai mult rău decât bine, nu-i vezi plantând arbori sau curățând mediul natural , dar îi vezi undeva într-un colț  unde s-a produs un dezastru natural și arătând cu degetul pe alții care se ocupă cu întreținerea mediului ambiental.
Poate ne oprim.

The periodic migration of shepherds with their sheeps, in the spring from lowland to the mountain or from The South at to The North and in
the autumn from the mountain to the lowland or from the North at to The South.
The sheeps transported on their fur ( ”Flying Flock”) plant seeds and they planted involuntary.
In Romania.the transhumance persists nowadays , no other form, same custom but  on restricted areas.In Romania,in the national parks and the science reservations the shepherding isn t
allowed, but exist  buffer zones where itis practiced this occupation.
The fires  near forests these are big disasters,  the stubble burning  unchecked.I don’t speak about the intentional fires make by  humans , it is a wrong way  chose by people.In Australia.
The natives knew very well the effect of oils from the eucalyptus woods. The eucalyptus loses the dry branches and produce some volatile oils, these are combustible.There are gas vapors.
The eucalyptus woods are the most stretched forests from Australia.
The eucalyptus has seeds which resistance on the fires and it searches water with
their very large and deep roots.Australia does not excel in terms of fresh water.
In october, the natives made controlled fires for to preventing these natural disasters.
The temperatures on the Australian summers are very big.But modern humans, some organizations were created for  for to protect environment and to  prevent the global warming.
They fought for to stop these practices.They working against each other, the Australian authorities and these environmentalists are pushing each other instead of solving the
problem.
Humans have dammed the planet s great rivers,with dams and other works, and have altered habitats and damaged important
wetlands.
The greed of  people , who climbed to the top of the mountain and descended into the abyss of waters, left its mark on everything that moves.
Wildlife noise, some of us make noice with the music and disturb the wildlife and others.
Engines of motorcycles and cars that  can be heard everywhere in the wilderness
heard everywhere in the wilderness.
Many volunteers get involved in cleaning up the trash left by others so that we can enjoy a living and clean nature.
Some environmentalists who do more harm than good, you don t see them planting trees or cleaning up the natural environment, but you see
them somewhere in a corner where a natural disaster has occurred and pointing
their fingers at others who deal with environmental maintenance.
Maybe we ll stop.


enjoy the eRevollution

Support

Galadrael

Comments (0)