Novice

Febo - Newspaper from Slovenia -

Published in Slovenia - Warfare analysis - 23 Oct 2018 16:10 - 1

Po osvoboditvi Karantanije Knez Curbn zavzame vojvodino Bavarsko in začne plenilske vpade v vojvodino Švabijo in vojvodino Turingijo.  Bliskovite uspehe gre pripisati neorganiziranosti nasprotnikov in bliskovitosti karantanske konjenice. 


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Niklots_Tod.jpg

Support

Comments (1)

O7 Wink