Take it easy

Published in Greece - Financial analysis - 2 years ago - 5

Καλησπέρα στην κοινότητα!

Το Υπουργείο Οικονομικών θα ήθελε να ενημερώσει την κοινότητα για ορισμένα μελλοντικά του σχέδια αναφορικά με το οικονομικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί και ορισμένα σχέδια αναφορικά με το μέλλον.

Κατ’ αρχήν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ποσοστά φορολογίας. Οι work tax και work as manager tax θα παραμείνουν ως έχουν αλλά import tax και vat θα πάνε στο 5% και 3% αντίστοιχα σιγά σιγά.

Η ισοτιμία θα βρίσκεται στο 0,01 gold ανά δραχμή, κάτι που θα μας επιφέρει τα διπλά gold σε περίπτωση που χρυσός μετατραπεί σε δραχμές με νόμο και μετά πωληθεί στο monetary market. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την κοινότητα να χρησιμοποιεί την αγορά μας για την πώληση και αγορά των προϊόντων και ταυτόχρονα τους πωλητές να ρίξουν λίγο τις τιμές για να καταστήσουν την αγορά μας ελκυστική. Χρυσός δεν θα πωλείται από το κράτος (εκτός αν δεν υπάρχει καθόλου στο monetary market) και μπορείτε ελεύθερα να πωλείτε εσείς. Μόνη παράκληση, σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται μεγάλη ποσότητα δραχμών, προκειμένου να μην αδειάσει το monetary market με την μία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον υπουργό προκειμένου να εκδοθεί μεγάλη ποσότητα δραχμών και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλων.

Παράλληλα, σαν υπουργείο θα θέλαμε να προτείνουμε, έστω για την αρχή, την επένδυση χρυσών σε εταιρείες πρώτων υλών. Το όριο των 20 εταιρειών ανά account θα δώσει αξία στις πρώτες ύλες καθώς πλέον δεν θα επιτρέπεται σε όλους παράλληλα με τις εταιρείες όπλων και σπιτιών ειδικά να κτίσουν και πρώτων υλών για να εξασφαλίσουν τις καθημερινές παραγωγικές τους ανάγκες. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη account στην χώρα μας που χρειάζονται και θα χρειάζονται πρώτες ύλες, οπότε θα μπορείτε να τις πουλάτε και σε Έλληνες καθημερινά!

Έπειτα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ελληνική κοινότητα για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου ταμείου από αυτό του κράτους στο οποίο θα καταλήγουν τα χρυσά - έσοδα που θα προκύψουν στο μέλλον από την ενοικίαση περιοχών μας σε άλλες χώρες. Στόχος είναι, εφόσον τα οικονομικά της χώρας το επιτρέπουν φυσικά, τα χρυσά αυτά να διοχετευθούν στους πολίτες της χώρας με την μορφή παροχών που θα σχετίζονται με κάποια ορισμένη αναβάθμιση - στόχο του κράτους. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται με άρθρο την περίοδο όπου το σχέδιο αυτό θα τίθεται σε ισχύ.  

Επιπλέον, ανακοινώνουμε την λειτουργία προγράμματος επιστροφής ποσοστού του φόρου από την αναβάθμιση εταιρειών στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, με την αναβάθμιση μιας εταιρείας, το 10% της επένδυσης πάει ως φόρος στο θησαυροφυλάκιο του κράτους. Από τον φόρο αυτό, το κράτος θα επιστρέψει στους πολίτες το 90% αυτού εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η αναβάθμιση να γίνεται σε ελληνικό έδαφος.
2) Χρειάζονται δύο printscreen του θησαυροφυλακίου μας, ένα πριν και ένα μετά το upgrade! Σε αυτά θα πρέπει να εμπεριέχονται η ημέρα και η ώρα, τα χρυσά πριν και μετά την αναβάθμιση και τα ημερήσια έσοδα του κράτους επίσης πριν και μετά την αναβάθμιση. Φυσικά, το account θα πρέπει να είναι το ίδιο και στα δύο printscreen και η χρονική διαφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα λεπτά.
3) Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και αναμείνατε μήνυμα από τον Υπουργό ή άλλο μέλος της κυβέρνησης με την επιβεβαίωση του αιτήματος σας και την ανακοίνωση του ποσού που θα επιστραφεί. Μέχρι τότε, παρακαλείστε να μην διαγράψετε τα ως άνω αναφερόμενα printscreen για δική σας διευκόλυνση. Όσοι δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να συμπληρώσετε την φόρμα, μπορείτε να μου στείλετε τα printscreen με προσωπικό μήνυμα.
Παράδειγμα printscreen πριν και μετά. Εφόσον βγάλετε printscreen με τα στοιχεία ακριβώς που εμπεριέχονται στο παράδειγμα, η αποδοχή της αίτησης σας είναι απολύτως ασφαλής.

Η τήρηση των παραπάνω όρων είναι υποχρεωτική για να γίνει αποδεκτό το αίτημα σας. Σε περίπτωση ελλιπών printscreen δεν θα ευθύνεται το υπουργείο για τυχούσα απόρριψη της αίτησης σας. Γι αυτό παρακαλώ να είστε προσεκτικοί και ακριβείς με τα εν λόγω προσκομιζόμενα printscreen. Η επιστροφή θα γίνεται το πολύ μέχρι την επόμενη Δευτέρα κάθε εβδομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπουργό!
Πάμε να κάνουμε κάτι καλό, πάμε να γίνουμε και πάλι ισχυροί και οικονομικά ανεξάρτητοι χωρίς έριδες και διχασμούς!  

Support

SaferB I T E R

Comments (5)

Ψήφος!
v
Voted!
o7
ο7